Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Politikamız

İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”), Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yaklaşımlarının ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere her seviyede görev yapan Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirket’in mal ve hizmet aldığı ve sattığı firmaları ve çalışanlarını, tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere Şirket adına görev yapan tüm kişi ve kuruluşları (“İş Ortakları”) kapsamaktadır.

Şirket, faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere uyar. Şirket, rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket eder ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt eder.

İşbu Politika kapsamında;

 • Rüşvet: Kamu veya özel sektör çalışanı olması fark etmeksizin, bir kişiye, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması, yaptırması veya yapmaması, yaptırmaması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla uygunsuz fayda teklif veya vaat edilmesi veya bütün bunlar için kişi tarafından bu doğrudan veya dolaylı faydanın talep veya kabul edilmesidir.
 • Yolsuzluk: Bir kişinin bulunduğu konum nedeniyle sahip olduğu yetkiyi, doğrudan veya dolaylı olarak her türlü maddi ve manevi kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanmasıdır.

Rüşvet ve Yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında, kişinin kendisine, ailesine, yakınlarına ve/veya işaret ettiği diğer üçüncü kişilere yapılan; nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar, hediye, ağırlama, işe alım imtiyazları veya diğer menfaatler sayılabilir.

Şirket çalışanları;

 • Görevlerini yürütürken komisyon ya da başka bir ad altında maddi çıkar sağlayamaz, bu yönde bir teklifte bulunamaz.
 • Kamusal ya da özel kişi veya kurumlardan işle ilgili ya da ilgisiz herhangi bir avantaj sağlamak amacıyla, doğrudan ya da aracı kullanarak hiçbir avantaj teklifinde bulunamaz, sözlü ya da yazılı anlaşma yapamaz.
 • Üçüncü kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ayrıcalık sağlama karşılığı avantajlı durum yaratamaz ve bu yönde teklifleri kabul edemez.
 • Farklı bir niyetle yaptığı davranışın bile bu yönde şüphe ve izlenim uyandırmaması için azami dikkati gösterir.

İş Ortakları’nın, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur.

Politika’nın uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu:

 • Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla gerekli kontrol mekanizmaları oluşturur ve geliştirir.
 • Politika’ya aykırı davranışların bildirilmesi için iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.
 • Konu hakkında ulaşan şikâyet, ihbar ve iddialar hakkında gerekli gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.
 • Politika’ya uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinden sorumludur.

Bu Politikaya ilişkin ihlallerle karşılaşan tüm Penta Teknoloji çalışanları ihlalleri Penta Etik Bildirim kanalına raporlamalıdır. Penta Etik Bildirim kanalına etik.bildirim@penta.com.tr e-mail adresinden ulaşılabilir. Tüm bildirimler gizli tutulur. Bildirimlerin inceleme, soruşturma ve raporlama sürecinde gizlilik kuralları gözetilir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde olayın mahiyetine göre gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu Politika’ya ilişkin ihlalleri raporlamaktan imtina edenler hakkında iş sözleşmesinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezaları uygulanabilir.

 

 

MERKEZ OFİSİ

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cad. No:1 34775
Ümraniye/ İSTANBUL

T 0 (850) 277 0 277

F 0 (216) 415 23 69

E info@penta.com.tr

W 0 (850) 277 0 277 (WhatsApp)

BİZİ TAKİP EDİN