“Yapı Bilgi Sistemi – BIM – bir ürün veya yazılım değildir. O bir projenin tasarım aşamasından inşaat ve operasyon aşamalarına kadar geçen süreçte kullanılan koordineli ve güvenilir bilgi üzerine kurulu bütünleşik bir süreçtir. BIM sadece mimarların kullandığı bir araç da değildir. Kökleri mimaride olmakla beraber, BIM süreci yollar ve otoyollar dâhil olmak üzere inşa edilen her şey için uygulanabilir ve BIM’in sağladığı faydalar mimarlar için olduğu kadar inşaat mühendisleri için de geçerlidir. 

BIM sadece tasarımın 3 boyutlu ortamda yapılmasıyla sınırlı değildir (her ne kadar, 3 boyut onun bir parçası olsa da). Mühendisler BIM sayesinde projelerin performansını daha inşaat yapılmadan önce daha kolay öngörebilir; tasarım değişikliklerine daha çabuk karşılık verebilir; analiz, simülasyon ve görselleştirme işlevleriyle tasarımları optimum hale getirebilir ve daha kaliteli uygulama paftaları üretebilir. Ayrıca, BIM, geniş proje ekiplerinin değerli verileri modelden alabilmesini, kararların tasarımın erken aşamalarında verilmesini kolaylaştırır ve projenin daha ekonomik şekilde tamamlanmasını sağlar.” Adam Strafaci

Altyapı için BIM konusunda Autodesk’in çözümü Infrastructure Design Suite. Infrastructure Design Suite; ulaştırma, hizmet, kara ve su altyapısı için planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetme araçlarını birleştiren kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Ürün alışılmış AutoCAD® iş akışlarını model bazlı tasarım, analiz, görselleştirme ve canlandırma da dahil olmak üzere Altyapı için BIM gücünü ekleyerek genişletir. 

Planlayın – Analiz ve daha bilinçli kararlar için CAD ve GIS verilerine erişin ve bu verileri entegre edin.

Tasarlayın ve Belgeleyin – Daha fazla tasarım seçeneği keşfedin, proje performansını analiz edin ve daha uyumlu belgeler sunun.

Doğrulayın ve Görselleştirin – Tasarımları doğrulamaya, tasarım amacını iletmeye ve ikna edici sunumlar yaratmaya yardımcı olması için görüntüleri işleyin ve canlandırmalar oluşturun.

Koordine edin – Proje değerlendirmesi ve inşaat programlaması için birden çok kaynaktan gelen modelleri birleştirin.

Yönetin – Akıllı endüstri modelleri ile altyapı bilgisini daha güvenilir bir şekilde koruyun.

KAMU HİZMETLERİ

Kamu hizmet kurumları, yerel ve merkezi yönetimler, mühendislik ve inşaat firmaları gibi birçok kurum ve kuruluş için geospatial veri işlerini gerçekleştirmede büyük önem taşıyor. Buna rağmen bu kurum ve kuruluşların birçoğu verilerin birçok farklı kaynak ve konumda –masaüstü bilgisayarlarda, dosya sunucularında, CAD sunucularında, GIS sunucularında ve web sunucularında -depolanması nedeniyle geospatial verilerini tam ve verimli olarak kullanamıyor. Benzer veriler bölümler arasında mühendisler, GIS uzmanları ve Bilgi Teknolojileri uzmanları tarafından kullanılıyor, her bölüm aynı veriyi kendine göre kullanıyor, depoluyor ve yönetiyor.

Böyle bir ortamda verinin paylaşımı bıktırıcı bir sürece giriyor ve genellikle hatalar çıkıyor ve verimliliği azaltıyor. Örneğin; GIS takımı tarafından planlama ve analiz aşamalarında kullanılan veriler tasarım aşamasında mühendisler tarafından yeniden üretiliyor. Benzer olarak GIS uzmanları CAD verisini sistemlerine aktarabilmek için farklı yollar buluyorlar ama genellikle verinin en değerli kısmı mühendislik detayları ve özellik verileri yok oluyor.

Eğer herkes veriyi ortak bir kaynaktan kullanabilse ve güncellemelerin devamlılığını sağlayabilirse kurum veya kuruluş yinelenen işlerden kurtularak zaman ve para kazanır.

CAD ve GIS’i bir araya Getirmek

Autodesk, iki teknolojiyi bir araya getirerek organizasyonların konumsal veriden tam yararlanabilmesini sağlıyor. Autodesk geospatial yazılımlarını kullanarak CAD ve GIS arasına köprü kuruluyor, kurum ve kuruluşlar mevcut kaynaklarını kullanabiliyor, tekrar ve hataları önlüyor ve operasyonel verimliliği artırıyor.

Autodesk, konum ve formattan bağımsız olarak organizasyon içi ve organizasyonlar arası veri erişimini kolaylaştırıyor. Autodesk çözümleri, verinin merkezi bir veritabanında depolandığı sahadan gelen verilerle gerçek zamanlı güncellendiği bir ortam yaratarak ayrı sistem ve veri üretimini ortadan kaldırıyor ve kesintisiz bir süreç sunuyor. Bu kanıtlanmış, öğrenmesi kolay teknoloji ile profesyoneller ister CAD ister GIS eğitimi almış olsun sistemi kolaylıkla kullanabiliyor.

Autodesk Çözümleri Bariyerleri Ortadan Kaldırıyor

Autodesk geospatial yazılımları güçlü veri uyumluluğu ve tam entegre platformuyla konumsal veri varlıklarını yönetmede planlamadan tasarıma inşadan bakıma kadar tam bir çözüm sunuyor.

HEADQUARTERS

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cad. No:1 34775
Ümraniye/ İSTANBUL

T 0 (850) 277 0 277

F 0 (216) 415 23 69

E info@penta.com.tr

W 0 (850) 277 0 277 (WhatsApp)

FOLLOW US