Kısa Sürede Daha İyi Tasarımlar Gerçekleştirin

AutoCAD Civil 3D yazılımı ile projeler daha öncesine göre çok daha kısa zamanda tamamlanır. Dinamik tasarım modeli ile projeler çok daha hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Proje Ekibinin Verileri Paylaşmasını Sağlayın

AutoCAD Civil 3D, birden fazla kullanıcının noktalara, arazi modellerine, güzergahlara ve profillere eş zamanlı olarak ulaşabilmelerine olanak tanır. Böylelikle proje grubu tasarım ve plan aşamalarında çok daha verimli çalışabilir. Kullanıcılar aynı güzergahı bir kaç çizimin içerisinde farklı gösterim stilleri ile kullanabilirler. Eğer güzergah değişirse bu güzergahı kullanan tüm çizimlerde de elle tek tek değiştirmeye gerek olmaksızın otomatik olarak güncellenir. Plan profil paftaları da birbirleri ile ilişkilidirler.

Rekabet Gücünüzü Arttırın

Projelerinizde bir çok faklı alternatifi hızlıca üretebilmek ve değerlendirebilmek rekabette size çok önemli bir artı değer katar. AutoCAD Civil 3D, AutoCAD yazılımının güçlü CAD işlevleri ile dinamik ve etkileşimli tasarım modelini entegre eder. Civil 3D, inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek çok güçlü bir araçtır, tasarım ve çizim işlevleri ile verimliliğinizi arttırır, maliyetleri düşürür ve müşterilerinize çok daha iyi hizmet verebilirsiniz.

Güçlü bir Platform ile Çalışın

AutoCAD Civil 3D ile zengin uygulama geliştirme platformu (API) kullanarak kendi uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz. Bu açık ortam günlük işleriniz yaparken gereksinim duyduğunuz işlevleri yazılıma eklemenize olanak tanır.

Model Tabanlı Çalışın

AutoCAD Civil 3D’nin gücü dinamik model kullanmasıdır. Tasarımda kullanılan noktalar, arazi modelleri, parseller yollar ve tesviye gibi tasarım nesnelerinin tümü dinamiktir ve birbirleri ile ilişkilidirler. Tablolar, nesne etiketleri ve analizlerin tümü model kullanılarak oluşturulur; eğer model değişirse bu bileşenler de otomatik olarak güncellenir. Örneğin; yatay güzergahta bir değişiklik olduğunda bu değişiklik, kullanıcının ek bir işlem yapmasına gerek olmadan profil, yol modeli, enkesitler, kübaj hesaplarına da yansır. Güncellemeler sadece grafik gösterimde değil modeli oluşturan verilerde gerçekleşir.

Planlarınızı Hızla Üretin

Yazılımdaki dinamik ilişkiler çizim ve plan üretimine de yansır. Bir profili güncellediğinizde profil çizimi ve etiketleri de güncellenir. Etiketler oryantasyonlarını korurlar, çizimi döndürürseniz etiketler de ona göre yön değiştirir. Sonuç olarak, planlarınızı hem çok daha hızlı hem de hassas üretirsiniz.

Standartlarınızı Yüksek Tutun

AutoCAD Civil 3D çizim standartlarınızı oluşturma ve devam ettirmede bir çok kolaylık sunar. Kullanılan her nesne tipi için farklı stil tanımlamaları yapılabilir ve bu stiller tüm proje tarafından paylaşılabilir. Böylelikle farklı kişilerin ürettiği çizimler aynı standartta olur.

Teknik Özellikler

AutoCAD Civil 3D, AutoCAD üzerine kurulu bir yazılımdır. AutoCAD’in çalışma ortamı ve formatı ile çalışılır. AutoCAD’in tüm işlevleri kullanılabilir. Noktalar

 • Çizim dosyası büyüklüğünü ve sistemin hızını etkilemeden büyük nokta kümeleri ile çalışılabilir.
 • "Alphanumeric" nokta numaralarını tamamıyla destekler.
 • Noktaların çizimde ne şekilde görüneceği ve hangi noktaların görünüp hangilerinin görünmeyeceği kullanıcı tarafından belirlenebilir.
 • Birden fazla kullanıcı aynı nokta veri tabanına ulaşabilir.
 • "ODBC" uyumlu dış veri tabanında sayısız COGO noktası saklayabilir. İstenen kritere bağlı olarak, nokta verisinin açıklamasına veya kot bilgisine göre nokta grupları yaratılabilir.
 • Projeye aktarılmak istenen nokta dosyasının formatı tanımlanarak noktalar çizime aktarılabilir veya aynı şekilde format tanımlayarak proje noktaları bir dosyaya yazdırılabilir.

 ASCII dosyalardan çizime noktalar aktarılabilir ve yazılım içerisinde noktalar kolaylıkla yönetilebilir.

Araziden Veri Alımı

Autodesk Land Desktop yazılımında yer alan sahadan veri alımı ve bu verilerin düzenlenmesi işlevleri ve ara yüzü AutoCAD Civil 3D ile entegre edildi. Kullanıcılar arazi verilerinin aktarımından, en küçük kareler yöntemi ile dengelemelerin yapılmasına, ölçümlerin düzenlenmesinden arazi modelinin yaratılmasına kadar tüm süreci AutoCAD Civil 3D ile gerçekleştirebilecekler.

Sayısal Arazi Modelleri

 • AutoCAD Civil 3D ile bir çok farklı veriyi kullanarak sayısal arazi modeli yaratılabilir. Arazi modelleri, noktalar, eş yükseklik eğrileri, AutoCAD nesneleri, şev nokta veya hatları gibi veriler, çoklu çizgiler, ASCII nokta dosyaları, DEM dosyaları tek tek veya bir arada kullanılarak yaratılabilir.
 • İstenen aralıklarla eş yükseklik eğrileri oluşturulur.
 • Eğim, yükseklik, bakı, eğim yönü, su havza sınırları gibi analizler yapılabilir.
 • Yaratılan arazi modelleri dinamiktir modeli oluşturan verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda otomatik olarak güncellenir. Örneğin, arazi modelinin sınırları değiştiğinde kullanıcı herhangi bir işlem yapmadan model sınırları değişir.

Bir çok faklı kaynaktan gelen veri kullanılarak arazi modeli yaratılır ve model üzerinde analizler yapılıp 3 boyutlu görüntüler elde edilebilir.

Parseller

 • Parseller arasında dinamik ilişki vardır. Böylelikle parseller kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın hep güncel kalırlar.
 • Standart metodolojiler kullanarak parsel büyüklüklerini ayarlar.
 • Parseller çizgi, eğri, çoklu çizgi veya nokta kullanarak tanımlanabilir.
 • Birden fazla kullanıcı eş zamanlı olarak parsel verisine ulaşabilir.
 • Alan, çevre gibi bilgileri içeren raporlar yaratılabilir.
 • Parseller otomatik olarak numaralanır.

Parseller dinamik olarak yaratılır ve istenen bilgileri tablo olarak çizime aktarılabilir.

Güzergahlar

 • Yatay güzergah tanımlamada mevcut AutoCAD nesneleri kullanılabildiği gibi Civil 3D işlevleri ile kurp değerleri önceden girilip güzergahı çizerken kurplar otomatik olarak oluşturulur.
 • Güzergah etiketleri otomatik olarak yazılır. Güzergahta herhangi bir değişiklik olduğunda etiketleri de otomatik olarak güncellenir.
 • Güzergah verileri birden fazla kullanıcı tarafından paylaşılabilir.
 • Sınırsız sayıda güzergah tanımlanabilir.

Güzergah tanımları kolaylıkla yapılır.

Profiller

 • Birden fazla arazi modeli kullanılarak profil oluşturulabilir.
 • Düşey kurp tanımlarında "k" katsayısı, uzunluk, geçiş ve duraklama yönleri gibi alternatif yöntemler kullanılabilir.
 • Düşey güzergah tasarımlarında AutoCAD’in çizim özellikleri kullanılabildiği gibi, Civil 3D’de yer alan endüstri standardı teknikleri kapsayan komutlar da kullanılabilir.
 • Profiller dinamiktir. Örneğin yatay güzergahta bir değişiklik olduğu anda profiller ve etiketleri de güncellenir.
 • Profillerin ne şekilde çizdirileceği kullanıcı tarafından belirlenir. İstenen standartta profil çizdirilebilir.

profiller dinamik olarak yaratılır, arazi modeli değiştiğinde arazi profili d otomatik güncellenir.

Koridor Modelleme

 • Yol, demiryolu gibi koridor projelerinde koridorlar; güzergah, profil, dever ve tip kesit tanımları kullanılarak dinamik olarak oluşturulur.
 • Koridoru oluşturan elemanlardan birinde değişiklik olduğunda koridor ve koridorla bağlantılı kübaj hesapları, enkesitler, arazi modelleri ve diğer analiz ve raporlar da otomatik olarak güncellenir.
 • AutoCAD Civil 3D yol üzerinde gerçek zamanlı düzenleme yapmaya olanak tanır.

Yol, kanal gibi koridoru oluşturan elemanlardan birinde değişiklik olduğunda koridor ve koridorla bağlantılı kübaj hesapları, enkesitler, arazi modelleri ve diğer analiz ve raporlar da otomatik olarak güncellenir.

Tip Kesitler

 • Tip kesit kütüphaneleri kullanılarak tip kesitler kolaylıkla yaratılabilir.

Tip kesit kütüphaneleri kullanılarak tip kesitler kolaylıkla yaratılabilir

Enkesitler

 • Enkesitlerin arazi üzerindeki durumu istenilen km'lerde kontrol edilebilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.
 • Enkesitler dinamiktir, kesitleri oluşturan veride değişiklik olduğunda kesitler de değişir.

Tesviye

 • Nokta ve üç boyutlu AutoCAD nesnelerini kullanarak, bir çok otomatik tesviye yöntemi içerir.
 • Taban sathı (footprint) kolaylıkla oluşturulabilir.
 • Kullanıcı tanımlı eğim, yüzey, yükseklik verilerini kullanarak mevcut araziyi kestiği hatları otomatik olarak çizer.
 • “Tesviye” nesnelerinin değişmesiyle, hacim hesaplamaları ve tesviye eğrileri otomatik olarak güncellenir.
 • Tesviye işlemlerinde yarma ve dolgu dengelemeleri (tesviye nesnesinin taban kotu veya yarma dolgu miktarlarına göre) otomatik olarak yapılabilir.

Çok kısa sürede tesviye işlemi yapılıp kübajlar hesaplatılabilir. Yapılan tesviye işleri dinamiktir, tesviye alanının şekli veya kotu değiştiğinde kübajlar otomatik olarak güncellenir.

Borular

Kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri dinamik ve etkileşimli olarak yaratılır.

Boru ve yapılarda değişiklikler dinamik olarak yapılır.

Boru şebekelerinin istenen şekilde çıktısını alınır.

Analiz yazılımları ile veriler paylaşılır.

Kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri dinamik ve etkileşimli olarak yaratılır.

Çok Kullanıcılı Proje Ortamı

AutoCAD Civil 3D ile birlikte temel elemanlar çok kullanıcılı ortamda destekleniyor. Civil 3D, Autodesk Vault’un veri yönetimi işlevlerini içeriyor böylelikle proje takımı, işlerini tamamlamak için istedikleri veriye anında ulaşım sağlayabiliyorlar. Civil 3D ile birlikte kullanıcılar aşağıdaki model verilerini projelerinde verimli bir şekilde kullanabiliyor ve proje takımı bu verileri güvenli bir şekilde paylaşabiliyor.

 • Noktalar
 • Yüzeyler
 • Güzergahlar
 • Profiller
 • Boru Ağları (Civil 3D ’de eklendi)
 • Ölçümler (Civil 3D ’de eklendi)

Görselleştirme

 • Civil 3D’de oluşturulan modellerin foto gerçekçi görüntüleri oluşturulabilir.

Civil 3D’de oluşturulan modellerin foto gerçekçi görüntüleri oluşturulabilir.

Autodesk Map 3D özellikleri

 • AutoCAD Civil 3D Autodesk’in GIS yazılımı olan Autodesk Map 3D’yi içerir;
 • Orcale Spatial ile direkt veri entegrasyonu sağlanır.
 • Dünyada standart olarak kabul edilmiş bir çok dosya formatını (DWG, DGN, ARC/INFO Coverage, ARCView Shape v.b.) kullanabilme olanağı sağlar.
 • Hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, taranmış haritalar gibi raster görüntüler çizimle beraber kullanabilir ve gerektiğinde görüntü üzerinden sayısallaştırma yapılabilir.
 • Koordinat sistemi dönüşümleri sağlanabilir, yazılım içerisinde yer almayan koordinat sistemleri tanımlanabilir

HEADQUARTERS

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cad. No:1 34775
Ümraniye/ İSTANBUL

T 0 (850) 277 0 277

F 0 (216) 415 23 69

E info@penta.com.tr

W 0 (850) 277 0 277 (WhatsApp)

FOLLOW US