Autodesk AutoCAD Civil 3D Geçiş Yapmak için Başlıca Nedenler

Daha tutarlı, daha güvenilir bilgiler ile koordinasyonu daha iyi sağlayın

Başkaları tarafından yapılmış bir işi tekrar yapmak çok fazla zaman kaybına neden olabilir. Daha verimli çalışabilmek için inşaat mühendisliği proje ekiplerinin daha tutarlı, daha güvenilir bilgiler ile koordinasyonu koruması gerekmektedir. Autodesk AutoCAD Civil 3D, ekiplerin arazi çalışmasından inşaat dokümanlarının yaratılmasına kadar aynı tutarlı, güncel proje modelinde çalıştığından emin olmaya yardımcı olur. 

 • Ekip üyeleri, kolay bir şekilde arazi modeli, güzergâhlar ve borular gibi model verilerini paylaşabilir ve birden çok tasarım işi için tek bir tasarım nesnesi kullanabilir. Örneğin haritacı arazi modelini yaratırken yaratırken, tasarımcılar parselasyon için paralel bir şekilde o aynı veriye bağlanabilir. Çizimi yapanlar da daha sonra üretim çizimlerinin eşzamanlı kalmasına yardımcı olmak için veri kısa yollarından veya doğrudan bir dış referanstan açıklamalar üretebilir. 
 • AutoCAD Civil 3D yazılımının dinamik yapısı, etütçüler ek veri toplarken tasarımcıların ön konseptlerden çalışmaya başlayabileceği eş zamanlı iş akışlarını mümkün kılar. Ve daha fazla kaynaktan bilgiler eklendikçe parametrik elemanlar ve dinamik etiketler, detaylandırılmış tasarımı daha iyi yansıtmak için otomatik olarak güncellenir. Darboğazlara ve yanlış başlangıçlara mehilli doğrusal bir iş akışı kullanmaktansa, diğer elemanlar bir araya gelirken tüm ekip projenin kendilerine ait parçalarını oluşturabilir.

Paftaların yaratımını otomatikleştirin

Tasarım kararları alındıktan sonra ekipler; inşaat belgelerini yaratmak, son dakika değişikliklerini uygulamak veya çizimleri tekrar yapmak için saatler ve hatta bazen günler harcayabilirler. Ve sıklıkla değerlendirme ajansından etiketlerin analiz raporlarıyla veya tablolar ile uyuşmadığını, diğer çizim elemanlarının paftadan paftaya farklılık gösterdiğini veya bazı elemanların okunamaz halde olduğunu işaret eden yorumlar gelir. AutoCAD Civil 3D, ekiplerin farklı müşterilerin standartlarını ve gereksinimlerini karşılamalarına ve de son dakika değişikliklerinin proje takvimini veya inşaat belgelerinin doğruluğunu etkilemediğinden emin olmalarına yardımcı olur.

 • AutoCAD Civil 3D yazılımı ile paftalar, tasarımın birer yan ürünüdür. Civil 3D'nin dâhili bir parçası olan dinamik, sayısal model, mühendislik ekiplerinin tasarım değişikliklerinin belgeler de dâhil olmak üzere proje boyunca yansıtılmasını izlemesini mümkün kılar. Bu, tasarım ve plan paftalarının tutarlı, güncel ve doğru olmasına yardımcı olan otomatik bir süreçtir. Birden çok çizimden taslak üretmek için dış referansları ve veri kısa yollarını kullanın. Çoğu model değişikliği için inşaat belgeleri, otomatik olarak güncellemeleri yansıtacak şekilde eşzamanlanır. 
 • AutoCAD Civil 3D yazılımı, müşterilerinizin özel ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olmak adına tarzınızı ve standartlarınızı özelleştirmeniz için bir çerçeve sunar. Renkler, çizgi türleri, kontur artış değerleri ve güçlü etiketleme gibi çizim ekranınızın neredeyse her yanını kontrol etmek için ülkeye özel kapsamlı CAD stilleri kitaplığını kullanın. Çizim standartlarını korumaya yardımcı olurken taslak oluşumunu otomatikleştirmek için stil bazlı çizim ortamını kullanarak inşaat belgeleri üretin.

Bir yazılım uygulaması kullanarak tasarım ve analizi entegre edin

Ekipler, düzenli olarak ayrı analiz yazılımlarında proje tasarımının farklı yanlarını yeniden yaratmak için zaman harcarlar. İnşaat tasarımlarının farklı yanları, inşaat projesinin farklı aşamalarında analiz edilir. Tasarımcının eğimlerden, hafriyat hacimlerinden, yağmursuyu yönetiminden ve daha fazlasından anlaması gerekir. Proje gereksinimlerini karşılayan tasarım kararları alabilmek için ise analiz sonuçlarının bir bütün olarak göz önünde bulundurulması şarttır. Civil 3D, zaten hazırlamış olduğunuz modeli analiz ederek iş akışınızdaki gereksiz fazlalıkları atar. Tasarımcılar gerçek zamanlı olarak geri bildirim alırken, halen tasarımı düzeltme ve değişiklik yapma şansına sahip olurlar. 

 • Entegre hidrolik ve hidroloji araçlarını kullanarak geliştirme öncesi ve sonrası hidrolik koşulları analiz edin. 
 • Tasarım kararları vermenize yardımcı olması için Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2014 yazılımını kullanarak AutoCAD Civil 3D boru ağı modellerinizi, menfezlerinizi ve kanallarınızı analiz edin. Değerlendirme ajanslarına gönderilmek üzere sağlam raporların üretilmesini otomatikleştirin. 
 • Toprak taşma ve hafriyat özellikleri, yüklenicilerin ve mühendislerin inşaat sırasında hareketleri, miktarları ve yerleşimleri daha etkili bir şekilde planlamasını mümkün kılar. Tasarımlar değiştikçe Civil 3D hafriyat denge noktalarını hızla analiz etmeye, taşınacak materyalin miktarını ve yönünü belirlemeye ve de ariyet çukurları ve atık sahaları için ideal konumları bulmaya yardımcı olabilir. 

Birden çok tasarım alternatifini deneyin ve değişiklikleri daha hızlı yansıtın

AutoCAD Civil 3D, birden çok seçeneği denemenizi mümkün kılarak sonuçta ideal bir tasarım üretmenize yardımcı olur. Görsel ve jeo-uzamsal verilerin entegrasyonu, genel sürecin erken aşamalarında ideal çözümü tanımlamaya yardımcı olarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

 • Farklı alternatiflerin olası etkilerini daha hızlı analiz etmek ve daha iyi anlamak için toprak türleri, arazi kullanımı ve çevresel kısıtlamalar gibi jeo-uzamsal bilgileri içeri aktarın.
 • Etüt bilgileri, yüzeyler, profiller, yatay hizalamalar, koridor modelleri ve de notlar ve etiketler gibi çoğu proje verisinin tasarımdaki diğer elemanlarla öngörülebilir ilişkileri vardır. Bu da ilgili elemanlar değiştikçe model elemanlarının dinamik olarak değişmesi ile sonuçlanır.
 • AutoCAD Civil 3D; konturları, şevleri, koridor modellerini ve tesviye nesneleri de dâhil olmak üzere kaynak verilerle dinamik ilişkileri korurken büyük yüzeyli modelleri destekleyen arazi şekillendirme araçları içerir. 

Yerleşik standart doğrulama ile zamandan tasarruf edin

Standartlar, inşaat mühendisliği alanının evrensel dilidir. Neredeyse tüm projelerin dik eğimler, boru düzenleri, minimum parsel boyutu ve toplayıcı yol, görüş mesafesi, yol eğim derecesi ve daha fazlası gibi yerel kısıtlamalara uyması gerekir. Ayrıca inşaat belgelerinin de inşaat sırasında okunabilmek ve düzenleme ajansları tarafından kabul edilmek için uygun çizgi türleri, çizgi kalınlıkları ve sembolleri kullanması lazımdır. Tasarımcılar artık daha güvenle değişiklikler yapabilirler, çünkü AutoCAD Civil 3D yazılımı müşterilerin ve çeşitli üçüncü tarafların şart koştuğu tasarım kriterlerini karşılamalarına yardımcı olur. 

 • AutoCAD Civil 3D yazılımının, AASHTO ve TAC standartları gibi endüstri gereksinimlerine başvurmaya ve ihlallerini rapor etmeye yardımcı yerleşik araçları vardır.
 • Koridor modelleri, gereksinimlere dayanan parametrik kısıtlamaları olan düzenekler kullanılarak yapılabilir. 
 • Yerel kurumlar tarafından uygulanan özel standartlara bağlı kalmanıza yardımcı olması için tabloları özelleştirin.

HEADQUARTERS

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cad. No:1 34775
Ümraniye/ İSTANBUL

T 0 (850) 277 0 277

F 0 (216) 415 23 69

E info@penta.com.tr

W 0 (850) 277 0 277 (WhatsApp)

FOLLOW US