Özellikler

Görüntüleme:

 • Hava fotoğrafları, uydu fotoğrafları gibi raster dosyalar, AutoCAD ortamında görüntülenir. TIFF, JPG gibi popüler raster dosya formatlarının yanı sıra, GeoTIFF ve GeoSPOT gibi uydu görüntüleri ve LizardTech MrSID ve ER Mapper ECW formatları da okunabilir. DigitalGlobe QuickBird, Landsat-FAST çok bantlı görüntüler, ve ana uydu görüntüsü sağlayıcılarının formatlarını çiziminize alabilirsiniz.
 • Mozaik oluşturmak üzere birden fazla görüntü, coğrafi referansları ile birlikte çizime yerleştirilebilir.
 • Görüntülerin alt kümeleri ile çalışmak için, sınırlar verilerek maskeleme yapılabilir.
 • Görüntü Yerleştirme Sihirbazı yardımıyla korelasyon değişkenleri ayarlanabilir.
 • URL desteği ile Internet veya Intranet ortamındaki raster görüntüler kullanılabilir.
 • AutoCAD Nesne Özellikleri Görüntüleyicisi ile görüntünün tüm özelliklerine ulaşılabilir.
 • Mevcut raster görüntüler ile renkli haritalar yaratabilirsiniz. Örneğin DEM (sayısal yükseklik modeli) dosyalarını direkt olarak kullanıp renkli yükseklik modelleri oluşturabilirsiniz.
 • 16, 32 ve 64 bit tiff veriler okuyunup yazılabilir.

Koordinat Sistemi Dönüşümü:

 • Raster görüntüler istenen koordinat sistemine dönüştürülebilir.

Yükseklik Verileri Desteği

 • DEM, DTED ve ESRI GRID dosyaları gibi yükseklik verisi içeren birçok görüntü kullanılabilir.
 • Yükseklik verisi içeren görüntülerde yükseklik, eğim analizleri yapılabilir.

Görüntü İşleme:

 • Renkli, gri tonlu ve tek renk görüntüler, birbirlerine dönüştürülebilir.
 • Ton ayarlamaları ile koyu alanlardaki detaylar -diğer tonlardaki alanları bozmadan- görüntülenebilir.
 • Renk paleti kontrolleri ile başka bir görüntü düzenleme yazılımına gerek duymadan; renkli görüntülerin kullanımını standartlaştırılabilir, renklere saydamlık atanabilir ve renklerin düzenlenmesi ile ilgili birçok işlem yapılabilir.
 • Görüntü dosyaları, farklı formatlarla saklanabilir.
 • Görüntüyü coğrafi koordinatlara oturturken yapılan transformasyonlar, çizim dosyasında veya harici bir dosyada saklanabilir.
 • Çokbantlı ve diğer görüntüleri GeoTIFF formatında saklayarak korelasyon ve koordinat sistemi bilgilerinin AutoCAD’in dışarısında saklayabilirsiniz. Bu endüstri standardı yöntemleri kullanarak uygulamalar arasında görüntülerinizi paylaşabilirsiniz.
 • REM (Raster Öğe İşleme) olanakları ile, raster görüntünün bölümleri, vektör nesnelermiş gibi düzenlenebilir.
 • Rub ve Crop komutları ile tanımlanan sınırın içindeki veya dışındaki raster veriler, görüntüden çıkarılabilir.
 • Görüntüler, Histogram, Convolve, Treshold ve Invert komutları ile zenginleştirilebilir.
 • RGB veya renk kanalı seçilip ayarlanarak, görüntü detayları belirginleştirilebilir.
 • Desepecle ve Mirror komutları ile görüntüler temizlenip işlemeye uygun hale getirilebilir.
 • Görüntü saydamlığı için renk belirlenebilir.
 • Sınırsız noktalı "rubbersheet" ile, görüntüdeki noktalar belirlenen koordinarlara taşınarak, taramadan kaynaklanan bozulmalar giderilebilir. Rubbersheet kontrol noktaları saklanıp, tekrar kullanılabilir.
 • Birden fazla görüntü, tek bir görüntü altında birleştirilebilir.
 • Bilinen raster ve vektör koordinatları temel alınarak görüntü, AutoCAD ölçek ve dönüklüğü ile çakıştırılabilir.
 • Görüntülerin yüklenmesi ve görüntüleme sırası kontrolü, Görüntü Yönetimi diyalog kutusu ile gerçekleştirilir.
 • Görüntü kilitleme seçeneği ile, birden fazla kullanıcının aynı görüntüyü düzenlemesi engellenebilir.
 • Akıllı Seçme ile şeçilen raster nesne ve alanlar standart AutoCAD komutlarını kullanılarak düzenlenebilir.
 • Akıllı modda iken raster çizgi, yay ve çemberler kolaylıkla silinebilir.
 • İşaretleyici şağ tuşu ile işlem özelliğine göre kısa yol menülerine ulaşım sağlanabilir.

Raster Öğe İşleme (REM):

 • Raster görüntüde yer alan çizgi, çember ve yay gibi öğeler tek bir klikle seçilebilir.
 • Seçilen öğeler silinebilir, taşınabilir ve kopyalanabilir.
 • Sadece istenen raster öğelerin seçilmesi için standart pencere(window), kesen (crossing) ve poligon seçenekleri kullanılabilir.
 • İşlem içerisinde birden fazla görüntü arasında REM alanları seçilebilir.

Raster Kenetleme:

 • Herhangi bir komut sırasında, raster öğeler üzerindeki noktalar hassas şekilde seçilebilir.
 • Raster kenar, kesişim, köşe, son nokta ve merkez noktaya kenetleme yapılabilir.
 • Gerçek zamanlı kenetleme işaretçisi ile, kenetleme yapılacak nokta önceden görülebilir.
 • Tekil veya birden fazla kenetleme modu seçilebilir.
 • Birden fazla görüntü ile çalışırken kenetleme modları kullanılabilir.
 • AutoCAD kenetleme diyalog kutusundan kenetleme modlarına ulaşım sağlanabilir.

Raster / Vektör Çevrimi:

 • Raster görüntüdeki çizgiler, bileşik çizgiler, çemberler, yaylar ve yazılar, izlenerek, vektör karşılıklarına çevrilebilir.
 • Yarı otomatik çizgi izleme yöntemi ile, raster çizgileri vektör karşılıklarına dönüştürebilirsiniz.. Program, kesişimlerde ve kopukluklarda, karar için kontrolü kullanıcıya devreder.
 • Raster çizgilerin nasıl izleneceğine ve vektör öğelerin nasıl yaratılacağına ilişkin parametreler belirlenebilir.
 • Parametre setleri adlandırılıp saklanabilir ve yeniden kullanılabilir.
 • Parametreler, boşluk genişliği, parça uzunluğu, yuvarlama uzunluğu vb. ayarlardan oluşur.
 • Daha kolay izleme yapabilmek için, görünüm alanları, izleme sırasında kontrol edilebilir.
 • Çizgi izlemedeki karar noktalarında, otomatik zum ve kaydırma yapılır.
 • Halihazır haritalar, parsel sınırları, mimari ve mekanik çizimler için, önceden tanımlı parametre setlerine başvurulabilir.
 • Optik Karakter tanıma ile raster görüntüdeki yazı ve tabloları kolaylıkla vektöre çevirebilir.

HEADQUARTERS

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cad. No:1 34775
Ümraniye/ İSTANBUL

T 0 (850) 277 0 277

F 0 (216) 415 23 69

E info@penta.com.tr

W 0 (850) 277 0 277 (WhatsApp)

FOLLOW US