Mimar, mühendis, yüklenici ve mal sahibi arasındaki koordinasyonu artırır, yapı ile ilgili bir bilgi bankası oluşturur.

Yapı Bilgi Sistemi ya da Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling – BIM), Autodesk'in, bilgi teknolojilerini yapı sektörüne uygulayarak geliştirdiği yapı tasarım çözümlerine ve bu çözümlerle oluşturulan sistemlere verdiği addır. Yapı Bilgi Sistemi'nin üç temel özelliği vardır:

 • Yapıyı tanımlayan tüm verilerin tutulduğu bir sayısal veritabanı ile çalışır.
 • Revizyonlar bu veritabanında yapıldığı için, herhangi bir dokümanda yapılan bir değişiklik, veritabanından üretilen (ki çoğu otomatik olarak üretilir) tüm dokümanlara (görünüşler, listeler, vs.) yansır.
 • Tasarım süreci boyunca toplanan tüm veriler, daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Bu, sadece projeyi yapanın değil, yüklenici ve yapı sahibinin de kullanabileceği bir bilgi deposu oluşturur.

Yapı Bilgi Sistemi, daha kaliteli tasarımların, daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlar. Mimar ve mühendislerin aynı yapı modeli üzerinde eşzamanlı çalışabilmesini sağladığı için disiplinler arası koordinasyon eksikliğinin yol açtığı hataları önlemede yardımcı olur. Yapı Bilgi Sistemi kullanımı, sadece tasarımcının değil aynı zamanda yüklenicinin ve müşterinin de avantajınadır.

Uzmanlara göre, küresel ısınmaya neden olan karbon salımının %60 gibi şaşırtıcı büyüklükte bir oranı, yapılardan kaynaklanıyor.

BIM için geliştirilmiş Revit yazılımı, analiz çözümleri ile birlikte, kullanıcılara tasarladıkları binanın çevreye etkisini öngörme olanağı getiriyor. Yapının enerji harcaması ve atık üretimini hesaplayabilmelerini ve her ikisini de azaltabilmeyi sağlıyor.

Kullanıcılar, sayısal model üzerinden tasarımlarının çevreye etkisini, binanın temeli atılmadan önce belirleyebiliyor.

Autodesk’in ürettiği Revit yazılımları, Yapı Bilgi Sistemi tabanlı çalışırlar ve parametrik nesne ve ilişkileri desteklerler. CAD yazılımlarında geometrik nesneler ile çalışıldığı için, nesneler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yazılım tarafından kontrolü çok temel düzeydedir. Revit platformunda ise, hem mimari nesnelerle çalışıldığı hem de bu nesneler arasında parametrik ilişkiler kurulduğu için, bu kontrol en üst düzeydedir. Örneğin Revit'te duvarların yüksekliği bir sonraki kata kadar tanımlanabilir. Böyle bir tanımlama yapıldıktan sonra kat yükseklikleri değişse bile, yazılım duvar yüksekliklerini ona göre ayarlayacaktır. Parametrik ilişkiler yazılım tarafından otomatik olarak, ya da kullanıcı tarafından çalışırken tanımlanabilir.

Revit platformunda, yapı tasarımında yer alan farklı disiplinler için özel yazılımlar geliştirilmiştir. Mimarlar, İnşaat, Makina ve Elektrik Mühendisleri, ortak bir platformda ama kendi çalışma alanları için özelleştirilmiş yazılımlarla çalışabilirler. Yapı Bilgi Sistemi tabanlı ortak platform, farklı disiplinler arasındaki koordinasyonu artırır, koordinasyon eksikliği nedeniyle oluşan zaman kaybını ve maliyetli hataları önler.

Revit Architecture

Mimarlar için geliştirilen Revit Architecture, arazi ve kütle çalışmasından detaylı uygulama çizimlerine ve metraja kadar, mimari tasarım ve proje sürecinin tüm aşamalarını destekler.

Revit Structure

İnşaat Mühendisleri için geliştirilen Revit Structure, yapısal modelleme, çizim ve detaylandırma araçları sunar. Fiziksel ve analitik modeli birlikte sunan Revit Structure, çeşitli yapısal analiz yazılımları ile birlikte kullanılabilir.

Revit MEP

Makina ve Elektrik Mühendisleri için geliştirilen Revit MEP, mekanik ve elektrik tesisat tasarımı ve projelendirilmesinde kullanılır.

Parametrik Çalışma

Buradaki "parametrik" terimi, bina modelini oluşturan her nesnenin birbiriyle olan bağlantısını tanımlıyor. Bu ilişkiler ya yazılım tarafından otomatik olarak, ya da kullanıcı tarafından çalışırken tanımlanıyor. Bu ilişkilere örnek olarak şunlar gösterilebilir:

 • Diyelim ki, bir odanın kapısı köşeden 10 cm uzaklıkta sabitlendi. Odanın boyutları değişse de, bu uzaklık yazılım tarafından korunacaktır. Burada parametre, uzaklığı belirten bir sayıdır.
 • Bir cephedeki pencerelerin birbirinden eşit uzaklıkta olması istendi. Cephenin uzunluğu değişse de, pencere aralarındaki uzaklıklar yazılım tarafından eşit olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu durumda parametre bir sayı değil, bir orandır.
 • Döşeme veya çatı kenarları, dış duvarlarla bağlantılıdır. Dış duvarın yeri değişse de, döşeme ve çatı ona göre düzenlenir. Bu örnekte parametre, bir bağlantı ilişkisidir.
 • Bir plan çiziminin ölçeği 1:50'den 1:100'e değiştirildi. Tüm yazılar, çizim elemanlarına göre göreceli olarak büyüyecektir. Bu örnekte, yazı boyutları, ölçeğe bağlı bir parametre içermektedir.
 • Planda bir dikdörtgen oluşturacak şekilde dört duvar çizilsin. Yazılım, otomatik olarak bunları birbirine bağlar. Cephede kullanıcı bir duvarın yerini değiştirirse, diğer duvarlar da onunla bağlantılarını koruyacak şekilde boyutlarını değiştirir. Burada da parametre, bir bağlantı ilişkisidir.
 • Diyelim ki 5 numaralı detay çizimi A9.03 paftasında yer alsın ve bu detaya A2.01, 02 ve 03 paftalarındaki plan çizimlerinde detay etiketi ile referans verilsin. Eğer detay çizimi başka bir paftaya taşınır ve yeniden numaralanırsa, plan çizimlerindeki detay etiketlerini yeni yerleşime göre güncellenecektir. Bu örnekte parametre, dokümanlar arası bir bağlantı ilişkisidir.

Yukarıda örneklendiği gibi, bu tip ilişkileri tanımlayan sayı veya özelliklere "parametre" ve bunu destekleyen yazılıma da "parametrik" deniyor. Şimdiye kadar sadece mekanik tasarım yazılımlarında görülen bu işlevsellik, bir mimari tasarım yazılımında bu kapsamda ilk defa karşımıza çıkıyor.

Revit Architecture, Yapı Bilgi Sistemleri'nin iyi bir örneği olarak, parametrik yapısıyla birlikte bilgisayar destekli yapı tasarımında bir devrim yaratmıştır.

Model Tabanlı Tasarım

Bilgisayar destekli tasarım (CAD) kullanılsın ya da kullanılmasın geleneksel tasarım süreci içinde tasarım fikirlerinin geliştirilmesine ayrılan zaman, proje paftalarının üretimine ayrılan zamana göre çok kısadır. Birkaç "erken eskiz"den sonra bütün çalışmanın temelini planlar oluşturur. Kesitler, görünüşler, perspektifler ve maketler planlara bağlıdırlar.

Model tabanlı tasarımda ise çalışmanın temeli 3 boyutlu modeldir. Kağıt üzerindeki ve usumuzdaki eskizler bilgisayar destekli tasarım ortamında modellenir. Akıllı nesneler modele mimari detaylarını kazandırır. Planlar, kesitler, görünüşler ve perspektifler modelden otomatik olarak elde edilirler.

Tasarım verilerinin 3 boyutlu bir modele dayanması, 3 boyutlu modelin 2 boyutlu uygulama paftalarını kendiliğinden yaratması demektir. Bu, hem zaman kazandırır, hem de proje verilerinin farklı çizim tiplerine aktarılması sırasında doğabilecek hataları ortadan kaldırır.

Autodesk Yapı Tasarımı çözümlerinin temelini oluşturan ve model tabanlı tasarım mantığıyla çalışan AutoCAD Architecture ve Revit Architecture ile ister 3 boyutlu kütle modelini oluşturarak tasarımınıza başlayabilirsiniz; isterseniz, siz 2 boyutlu planı çizerken 3 boyutlu mimari model kendiliğinden oluşur. Kesit, görünüş, ve perspektifler bu modelden otomatik olarak elde edilir. Model ve uygulama çizimleri bağlantılıdır. Birinde yapılan değişiklik tümünde yapılmış demektir. Metraj listeleri de modelden üretilir ve dinamiktir.

Model tabanlı tasarım, tasarım verilerinin sadece bir kere üretilmesini ve farklı kullanımlarda aynı veriye erişimi sağladığı için, tutarlılığı garanti eder. Değişikliğin tek bir yerde, modelde, yapılmasını sağladığı için, gereksiz tekrarları ortadan kaldırır. Modelden otomatik olarak elde edilen uygulama çizimleri sayesinde hız kazandırır. Siz 2 boyutlu çalışsanız da, 3 boyutlu bir model oluştuğu için, sunum kolaylığı getirir. Tüm bunlar üretkenlik artışı demektir.

Akıllı Nesneler ile Tasarım

Yapı modelini çizgi, yay, yüzey gibi geometrik nesneler yerine kapı, pencere, merdiven gibi akıllı nesneler ile oluşturmak model tabanlı tasarımın artılarından birisidir. Akıllı nesne 3 şeyi bilir: Biçimini, bulunması gereken yeri ve işlevini. Örneğin bir duvar üzerine pencere veya kapı yerleştirdiğinizde, boşluğu kendiliğinden açılır. Duvarın yeri değiştirildiğinde, üzerindeki elemanlar da onunla birlikte yer değiştirir.

Akıllı nesne teknolojisi tasarım yazılımının verimini, kullanım kolaylığını ve esnekliğini artırmaktadır. Kullanıcı tarafından tanımlanabilen akıllı nesnelerin (duvarlar, kapılar, pencereler, merdivenler) davranışları gerçek dünyanın tasarım kuralları ve detay gereksinimleri ile belirlenir. Örneğin; merdiven nesnesinin, tırmanacağı yükseklik ve çıkış kolu genişliği yanında, merdivenin uzunluğu ya da basamak sayısı, döner merdivenlerde basamakların otomatik olarak dengelenmesini sağlayacak alt ve üst değerleriyle basamak profilinin boyutları belirtilebilir.

Tasarımcılar müşteriden ya da proje kontrolörlerinden gelen son dakika önerilerini ve değişikliklerini projeye aktarma gereksinimi duyar. Akıllı mimari nesneler bu değişikliklerin çoğunun hızlı ve kolayca yapılmasını sağlar. Tasarımcılar kapı, duvar, pencere gibi akıllı mimari nesneleri değiştirdiğinde bu nesnelerin yer aldığı uygulama çizimleri de anında değişir. Akıllı mimari nesneleri ölçülendirmek ve etiketlemek daha kolaydır, daha hızlıdır ve hataya yer vermez.

Metraj listeleri de akıllı nesnelerin getirilerinden yararlanır. Mimari elemanlarda yapılan değişiklikler anında metraj tablolarına da yansır.

Pek çok tasarımcı çoğunlukla 2 boyutlu çizime odaklıdır. AutoCAD Architecture ve Revit Architecture nesneleri 2 boyutlu çizimler için de üretkenliği artırıcı işlevler içerir. Hem 3 boyutlu hem de 2 boyutlu çalışmayı seven tasarımcılar için akıllı mimari nesneler bakış yönü ve çalışma ölçeğine uygun olarak farklı görünümlere bürünürler.

Akıllı nesnelerin, stil tabanlı olması ve gerekli mimari nesne değişikliklerinin bu stil üzerinden yapılabilmesi, hız kazandırır. Bir mimari nesnenin model ve çizimlerdeki görünüşlerinin, aynı nesneye bağlı olması, gereksiz tekrarları ortadan kaldırır. Ölçülendirme ve etiketlenmelerinin kolaylığı, hamaliyeleri azaltır. Metraj tablolarının direkt nesnelere bağlı olması sayesinde, tutarlılık artar. Tüm bunlar üretkenlik artışı demektir.

Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ve Autodesk Building Design Suite

90’ların ilk yarısında yaygınlaşmaya başlayan Yapı Bilgi Sistemi - Building Information Modeling (BIM), 2000’li yılların başlarından itibaren AEC sektöründeki yenilikçi ve devrimsel bir kavram ve sistem olmuştur. Elle çizim yapılan 70’li yıllarda, kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile CAD sistemine bir geçiş başlamıştır. 70’li yıllarda başlayan, elle çizimden bilgisayara ya da Bilgisayar Destekli Tasarım/Çizim - Computer Aided Design/Drafting (CAD)’e geçiş, 80’li yıllarda geçişin yoğun yaşandığı bir dönem olmuştur.

Devamı

 

Parametrik Yapı Modelleme:
BIM’in temeli

Bu yazıda parametrik yapı modellemesi hakkında kısa bir bilgi verilecek ve parametrik yapı modellemenin BIM (Yapı Bilgi Sistemi) için neden bu kadar önemli olduğu incelenecektir.

Devamı

 

Gökyüzü Artık Sınır Değil

Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) ve yazılım birlikte çalışabilirliğindeki gelişmeler, çok yüksek bina inşaatlarında önemli bir ilerleme sağlanmasına yardımcı oluyor.

Birçok farklı uygulamada modellenen 1000m yükseklikteki “Kingdom Tower” projesi, birlikte çalışabilirliğin önemini vurgulayan mükemmel bir örnek. İlk olarak Autodesk Revit'te başlayan yapı bilgisi modeli daha ayrıntılı hale getirildi…

Devamı

 

Aşağıdaki yazılar Yeni Mimar Dergisi'nden alınmıştır. 

"Sürdürülebilir Tasarım Analizi ve Yapı Bilgi Sistemi " (Aralık 2009)

"İç Mimari için BIM - 2. bölüm" (Kasım 2009)

"İç Mimari için BIM - 1. bölüm" (Ekim 2009)

"Küçük şirketlerde BIM’e geçiş" (Eylül 2009)

"BIM’e (Yapı Bilgi Sistemi) geçiş - 2. bölüm" (Ağustos 2009)

"BIM’e (Yapı Bilgi Sistemi) geçiş - 1. bölüm" (Temmuz 2009)

"Autodesk Revit Architecture 2010" (Haziran 2009)

"BIM hakkındaki beş yanılgı: 2. bölüm" (Mayıs 2009)

"BIM hakkındaki beş yanılgı: 1. bölüm" (Nisan 2009)

"Sürdürülebilir tasarım için BIM" (Mart 2009)

"Parametrik Yapı Modelleme: BIM’in temeli" (Şubat 2009)

"BIM: Yapı Bilgi Sistemi" (Ocak 2009)

 

Aşağıdaki söyleşi CAD-CAM Dizayn Dergisi'nden alınmıştır. 

"Revit İle Mühendis Olmanız Gerekmiyor" (Nisan 2006)

 

Aşağıdaki yazılar Sanal Gazete'den alınmıştır. 

"TAV, Revit ile rekabet gücünü artırıyor" (Haziran 2005)

"Hem CAD hem Yapı Bilgi Sistemi" (Mart 2005)

"CAD mi, Parametrik Yapı Bilgi Sistemi mi?" (Aralık 2003)

"Mimari tasarımda parametrik teknoloji" (Eylül 2003)

 

Aşağıdaki yazılar Revit Architecture hakkında Autodesk'in hazırladığı dokümanlardır ve İngilizcedir. 

"BIM's Return on Investment"

Yapı Bilgi Sistemi'ne yapılan yatırımın geri dönüşü

 

"Transitioning to BIM"

Yapı Bilgi Sistemi kullanımına geçişte yapılması gerekenler

 

"Parametric Building Modeling: BIM's Foundation"

Parametric bina modeli, Yapı Bilgi Sistemi için neden önemli

 

"Tapping BIM using ODBC"

Revit Architecture içersindeki yapı bilgisinin ODBC aracılığıyla başka yazılımlara aktarımı

 

"BIM in Action"

Revit Architecture kullanan Oculus şirketinin deneyimleri

 

"BIM Down Under"

Revit Architecture'un Avustralya yapı sektöründeki yeri

 

"BIM Rolls Out in South Affrica"

Revit Architecture'un Güney Afrika yapı sektöründeki yeri

 

"Using BIM for Greener Designs"

"Revit Architecture for AutoCAD Users"

Revit Architecture'un temel özellikleri çerçevesinde AutoCAD ile olan farklılıkları

 

"Autodesk Revit Interoperability with CAD"

Revit Architecture'un gerektiğinde AutoCAD ile birlikte kullanımı hakkında detaylı bilgi

 

"Multi-User Collaboration with Revit Worksets"

Aynı proje üzerinde ekip çalışması nasıl yapılıyor

Raporlar

Green BIM
McGraw-Hill Construction

Sürdürülebilir Tasarım ve İnşaat’a BIM’in Katkıları Neler Olabilir?

Green_bim_2010.pdf

 

The Business value of bim (North America and Europe)
McGraw-Hill Construction

business_value_of_bim_NorthAmerica.pdf

business_value_of_bim_Europe.pdf

BIM’e Geçiş

BIM’in uygulanması sırasında en üst yönetimden en alt çalışanlara destek gerektirir. BIM, her boyutta başarılı olmak için kurumsal istek gerektiren bir stratejik girişimdir. Birçok dönüşümsel kavramda olduğu gibi BIM, personel ihtiyaçlarınızı, süreçlerinizi ve teknoloji gerekliliklerinizi değiştirecektir.

BIM hakkında, onun sunduğu avantajlar ile gerektirdiği iş akışı değişiklikleri hakkında eğitim ve farkındalık, idari desteği kazanmak için gereklidir. İdari destek sağlandığı anda birçok şirket “BIM’e geçişe ön ayak olmak için” bir grup motive destekçi oluşturabilir. Bu grup, başarıyı göstermek için bir pilot BIM projesi üzerinde çalışır. Pilot proje sonrası grup, bu başarıyı BIM'i kurumun geri kalanına yaymak için kullanır.

Einhorn Yaffee Prescott Mimari ve Mühendislik Şirketi yöneticisi John Tobin; “Hemen büyük adımlar atmayın, hemen başarıyı görmeyi beklemeyin. Başta küçük adımlar attık, riski azaltmak için BIM'i pilot bir projede kullandık." diye uyarıyor.

Her yeni proje başarısı ile bütün kuruma gittikçe artan bir hızla yayılana kadar BIM hız ve şirket desteği kazanıyor. Ve bu yol üzerinde bazı aksaklıklar olmasına hazırlıklı olun.

Corgan Associates tasarım uygulamaları müdürü Chuck Blackford; “BIM için çok dik bir öğrenme eğrimiz ve doğru orantıda azalan bir coşkumuz vardı. Ama o öğrenme eğrisini aştıktan sonra, heyecan geri geldi.” diyor.

Kurum içinde BIM'in benimsenmesi, yeni ve/ya farklı kadrolandırma ihtiyaçlarına dayalı engin kurumsal değişimler ile sonuçlanır. BIM başta inşaat belgeleri olmak üzere verimliliği artırarak, şirketlerin daha az ile daha çoğu başarmasını sağlar. Sonuç olarak proje kadroları küçülmeye (genelde teknik çizim işi yapanlar) başlar ve tasarım sırasında katma değerli faaliyetlere daha fazla çaba harcanmaya başlar. Çoğu durumda, katma değerli görevler için gereken uzmanlık şirketin şu anda sahip olduğu insan kaynaklarından farklı olabilir. Örneğin, dijital tasarım modelleri son derece sofistike enerji modellemeleri ve çevre analizleri için kullanılarak sürdürülebilir tasarımı kolaylaştırabilir. Yeni fırsatlardan faydalanmak için şirketiniz, ek LEED-akredite analistlerini işe almaya karar verebilir.

BIM tasarım modelleri, aynı zamanda inşaat maliyeti tahmini, satın alma ve hatta dijital fabrikasyon için de kullanılabilir. Bu gelişmiş beceriler tipik olarak özel uzmanlıklara ihtiyaç duyar ve kadro değişikliklerine neden olabilir.

BIM ve İş Süreçleriniz

BIM’i uygulamak tasarım süreçlerinizde, çizim üretiminizde ve proje ekibi organizasyonunuzda değişikliklere neden olacaktır. İş birliği daha önemli hale gelecektir. Tasarım sunumları, artık 2B çizimler olmayacaktır. Onun yerine, tasarımcılar aynı bir yapı inşa ediyormuş gibi hazırlanan 3B sayısal modellerden faydalanırlar. Tasarımcıların bir yapının nasıl bir araya geldiği dışında tasarım verilerinin nasıl başka disiplinler, başka iş akışları ve başka paydaşlar (departmanınız dışındaki ve belki de kurumunuz dışındaki) tarafından kullanıldığını da anlaması gerekiyor. Proje başına ele alınması ve planlanması gereken birçok soru vardır.

 • Maliyetlendirme personeli BIM’i maliyet tahminlerinde nasıl kullanacak?
 • MEP mühendisleri, mimarın modelini enerji analizi için kullanabilir mi?
 • Disipline özel modeller, yüklenici tarafından inşaat koordinasyonu ve simülasyon için kullanılabilir mi?
 • BIM modeli inşaat sırasında da mı kullanılacak? 

BIM, toplam eforu projenin erken aşamalarına kaydırarak kurumun proje iş akışlarını ve kadro ihtiyaçlarını potansiyel olarak etkiler. Tasarım ekibinin geleneksel yapısını şekillendiren, inşaat belge setini (planlar, cepheler, kesitler, detaylar vb.) üretmek için harcanan büyük efor ve bahsi geçen çizim türlerini üretme görevleridir. BIM'i kullanarak azalan bu belgelendirme çabası ihtiyacı, bu geleneksel proje yapısını hükümsüz kılar. Bunun yerine BIM ekipleri proje yönetimi, içerik yaratımı, yapı tasarımı ve dokümantasyon gibi işlevler çerçevesinde organize olma eğilimindedir.

Bu üretim yöntemlerindeki kayma, geleneksel tasarım iş akışlarında deneyimli kadroya kafa karıştırıcı gelebilir, bu nedenle şirketler BIM ile mümkün olan üretkenlik ve kalite kazançları karşısında değişim direncini ele almaya hazır olmalılardır. Dosya boyutları genelde büyük olma eğilimdedir ve bilgi paylaşımının özenli yönetimini gerektirir. Eğer bir ortağın modeli sizin kendi tasarımınız için kullanılacaksa, sizin projenize de entegre edilmesi gerekir.

Bir şirket bilgiyi nasıl paylaştıracağını ve dağıtacağını bulduktan sonra, tasarım değerlendirmesi, koordinasyon ve iş birliği süreçlerini yenileme ihtiyacı ile karşı karşıya kalacaktır. BIM’in avantajlarından biri, işlevler arası proje ekiplerine bir projenin tasarımı ve inşaatı üzerinde dijital modelleri kullanarak iş birliği yapma becerisini sunmasıdır.

Çoğu durumda, BIM dijital tasarım aşaması iş birliklerinden ve sanal proje değerlendirme iş akışlarından faydalanan başarılı uygulamalar ile geleneksel değerlendirme-yorum-yanıt sürecini geçersiz kılar.

BIM ve Uygulama Planı

Şirketlerin, daha önceden bahsedilen iş ve süreç konuları ile yazılım, pilot projeler, yazılım eğitimi ve genel kullanıma açılmayı ele alan detaylı bir BIM Uygulama Planı hazırlaması gerekir.

 • Burada önemli olan doğru plan ile doğru insanları doğru projede kullanmaktır.
 • Dikkatle planlayın, hızla uygulayın ve alınan dersler ile eldeki duruma bağlı olarak planı değiştirmeye açık olun.
 • BIM’e geçerken, bunun yatay bir geçisin ötesinde olduğunu hatırlamak son derece önemlidir. Bu, süreçte de bir değişimdir.
 • Açık fikirli olarak ele almanız gereken, verimli ve üretken bir şekilde çözmek için yeni yaklaşımlar ve yeni araçlar aramanız gereken, sıkça ortaya çıkabilecek sorunlar olabilir.
 • BIM’i desteklemek için şirketler genelde donanım ve ağ güncellemelerine ihtiyaç duyarlar: daha güçlü CPU’lar, daha fazla bellek, WAN aygıtları ve hatta daha büyük monitörler.
 • Şirketler en gelişmiş donanımı, bağlantı ve iletişim cihazlarını kullanmalıdır, başlangıçta olmasa da sonralarda, sıklıkla CAD için kullanılan teknoloji BIM için yetersiz olabilir.
 • Şirketler, BIM'in gücünden tam olarak yararlanmak için gereken diğer teknolojileri unutmamalıdır: iş birliği, analiz, görselleştirme, tasarım değerlendirmesi, veri yönetimi vb. için teknolojiler. Örneğin gelişmiş iş birliği, video konferans teknolojisine ve büyük ekranlara ek yatırımı gerektirebilir. Paylaşılan toplam bilgi miktarındaki artış, veri yönetim çözümü gerektirebilir.
 • Bazı durumlarda, mevcut yazılım hâlâ geçerlidir, ama farklı kullanılır. CAD yazılımı, projenin sonunda detaylandırma ve belgelendirme için kullanılabilir.
 • Görselleştirme yazılımı gelişmiş tasarım görselleştirmesi için kullanılabilir, ama modeli görselleştirme yazılımını kullanarak sıfırdan yaratmak yerine BIM tabanlı tasarım modellerini kullanmak iş akışınıza daha iyi entegre olacaktır. 
 • Son konu ise eğitimdir. Bu noktada ortak bir uzlaşı vardır: işte, iş dışında, kurum içinde, kurum dışında, izleyerek öğrenme, resmi dersler, öğle yemeği yuvarlak masaları, proje tabanlı, web tabanlı… Hepsi iyidir. Şirketlerin iyi eğitilmesi, sıkça eğitilmesi ve sürekli eğitilmesi gerekmektedir.

BIM’in sunduğu avantajlara uyum sağlamak; kadro, süreç ve teknoloji yatırımı gerektirir. Bu değişikliklere olumlu bir tavır ile yaklaşmak, bu geçişi hızlandırır ve şirketlerin hızla BIM ile mümkün olan üretkenlik ve kalite kazanımlarını fark etmesine olanak tanır.

Autodesk BIM Uygulama Planı

BIM’in Uygulanması İçin Pratik Bir Sistem

Yapı Bilgi Sistemi’ne - Building Information Modeling (BIM) geçmek, sadece yazılım değiştirmek demek değildir, çok daha fazlasını gerektirir.

Autodesk, tüm süreç boyunca şirketleri yönlendirmek amacıyla BIM Uygulama Planı’nı hazırlamıştır. Bu plan proje ekiplerini belirlemenize, proje boyunca söz konusu olacak ana süreçleri ve bağımlılıkları tespit etmenize, rol ve sorumlulukları tanımlamanıza ve proje maliyetlerinizi düşürmek amacıyla işbirliği iletişimi sağlayan yazılımları seçmenize yardımcı olacaktır.

Şirketlerin, iş ve süreç konuları ile yazılım, pilot projeler, yazılım eğitimi ve genel kullanıma açılmayı ele alan detaylı bir BIM Uygulama Planı hazırlaması gerekir.

BIM Uygulama Planı üç ayrı dokümandan oluşmaktadır.

 • BIM Uygulama Planı.doc 

“Organizasyonel BIM Uygulama Planı” ve “Proje BIM Uygulama Planı” olmak üzere iki bölümden oluşan ana dokümandır. Doldurulabilir tabloları içerir. Planlamanın nasıl yapılacağı ile ilgili açıklayıcı bilgiler mevcuttur. Tabloların nasıl doldurulacağı ile ilgili her tablo içinde örnekler verilmiştir. Doküman sonunda “Kullanılan Terimlerin Tanımları” adında ek bir bölüm yer almaktadır.

Dokümanı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 • BIM Uygulama Planı_Ek Doküman.doc 

Tamamlayıcı ek dokümandır. Bu doküman Autodesk BIM Uygulama Planına ek olarak hazırlanmıştır. Burada verilen şablonları Yapı Bilgi Sistemi (BIM) teknolojisinin uygulama planında kullanabilirsiniz. Bu şablonların doldurulmasına ilişkin bilgi ve açıklamalar için Autodesk BIM Uygulama Planı dokümanına bakabilirsiniz.

Dokümanı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 • Detay Seviyesi Tabloları (LOD) CSI95.xls (zip)

Excel tablosunu kullanarak Detay Seviyesi (LOD) Analizi yapılabilir. Bu tablo, hangi bileşenler için model hazırlanacağını, kimlerin bu modelleri hazırlayacağını, hangi proje fazı veya kilometre taşında hazırlanacağını ve hangi detayda hazırlanacağını belirlemenize yardımcı olacaktır. Bazı kalemler modele dâhil edilmeyebilir ve bunlar dâhil edilmeyen ve/veya nesne boyutu ile tanımlanabilir. Modellenmeyecek nesneler için sadece imalat çizimleri yapılması planlanabilir.

Dokümanı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

BIM’e geçiş konusunda aklınızda tutmanız gerekenlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır;

 • BIM bir yazılım değildir.
 • BIM AutoCAD yazılımını Revit’e yükseltmek değildir.

HEADQUARTERS

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cad. No:1 34775
Ümraniye/ İSTANBUL

T 0 (850) 277 0 277

F 0 (216) 415 23 69

E info@penta.com.tr

W 0 (850) 277 0 277 (WhatsApp)

FOLLOW US