10 Dakikada Yazılım Varlık Yönetimi (SAM)

Kusurlu bir dünyada SAM

Günümüz ağlarındaki yazılım varlıklarının yönetilmesine ilişkin zorluklarla nasıl başa çıkabiliriz?

Kusursuz bir dünyada, kuruluşların yazılım varlıklarının bulunması, lisans haklarının yakalanması ve yazılımlara ilişkin kullanım ve uyumluluk optimizasyonu süreçlerinin yönetilmesi yalnızca tek bir tıklamayla halledilebilirdi. Ne yazık ki, kusursuz bir dünyada yaşamıyoruz. Kuruluşların yazılım uyumluluğunu, mevcudiyetini ve giderlerini yönetmekten sorumlu olan kişiler, Yazılım Varlık Yönetimi (SAM) programlarını rayından çıkarabilecek birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Snow Software bünyesindeki SAM uzmanlarının hazırladığı bu doküman, kuruluşların SAM programlarının işletmelerine gerçek anlamda değer kazandırmasını sağlamak için SAM ve BT yöneticilerinin karşılaştığı zorlukları ele alır ve bu zorlukların üstesinden gelmek için başarılı bir stratejinin nasıl oluşturulacağının altını çizer.

YAZILIM VARLIK YÖNETİMİ NEDİR?

Yazılım Varlık Yönetimi (SAM), yani yazılım uygulamalarının ve şirket ağındaki lisansların yaşam döngüsünün yönetimi, genellikle yüksek düzeyde otomasyona sahip, eksiksiz bir çözüm olarak anılmaktadır.

Etkili bir SAM stratejisinin hedefinin bu yönde olduğu kesin olmakla beraber, işin aslına baktığımızda yazılım ve lisans haklarının yönetimi; insan, süreç ve teknolojinin doğru oranlarda bir araya gelmesini gerektiren karmaşık bir işlemdir.

BT hizmeti sağlamak ve yönetmek, sanallaştırmanın büyümesinden kurumsal platformların genişletilmesine ve bulut bilişime geçişten yeni mobil cihazların izlenmesine kadar sürekli olarak değişim gösteren bir yapıya sahiptir. Bu dinamiklik, çoğu zaman ibrenin kuruluşların uyumluluk ve yazılım giderlerini yönetmekle yükümlü olan kişilerin aleyhine döndüğü izlenimini verir.

Bununla birlikte, süreç ve lisans yönetimi işlemlerinde yüksek düzeyde otomasyon elde etmelerini sağlayacak doğru araç ve kaynaklara sahip kişiler için bu durum geçerli değildir. Bu metinde, SAM yöneticilerinin karşılaştığı temel sorunlar incelenmekte ve amaca uygun SAM araçlarına yapılacak doğru yatırımların başarı ile başarısızlık arasında nasıl belirleyici bir faktör olabileceğinin altı çizilmektedir.

  • Envanter toplama
  • Yazılım tanıma
  • Yazılım kullanımının izlenmesi
  • Lisans haklarının yakalanması & işlenmesi
  • Hakların kullanım ile bağdaştırılması
  • SAM kullanımının teşvik edilmesi
  • SAM'in sağladığı değerin kanıtlanması

Bu metnin ilerleyen bölümlerinde, yukarıdaki zorlukların neden göz ardı edilmemesi veya hafife alınmaması gerektiği açıklanacaktır. Ardından, tüm cihaz ve platformlardaki yazılım lisansı optimizasyonu süreçlerinin yönetimi esnasında SAM yöneticilerinin karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden nasıl gelebilecekleri konusunda Snow Software uzmanlarının tavsiyelerine yer verilecektir.

Bu incelemede, SAM yöneticilerinin etkili bir SAM stratejisi belirlemelerinde ve kuruluşlarının kullandığı yazılımlarda hem maliyetten tasarrufun hem de uyumluluğun sağlanması için gerekli olan verileri ve bilgileri sağlamak, işlemek ve sunmak için gereken teknoloji veya teknolojilerin listesini oluşturmalarında yardımcı olacaktır.

SAM'İN GERÇEK DÜNYADAKİ TEMEL ZORLUKLARININ BELİRLENMESİ

Aşağıdaki bölümler; SAM yöneticilerinin ağı anlama, lisans yetkilerini yakalama ve kuruluşun Etkin Lisanslama Konumunu (ELP) hesaplama süreçlerinde karşılaştıkları temel zorlukları ele almaktadır. Her bölüm, önce temel konuları belirleyecek ve ardından SAM yöneticilerine ele alınan konu için doğru araçları seçme ve etkili bir SAM stratejisi oluşturma ve uygulama konusunda tavsiyede bulunacaktır.

1.TEMEL KONU: ENVANTER TOPLAMA

Zorluk

Analistler ve sektör uzmanları, başarılı bir ITAM (BT Varlık Yönetimi) veya SAM stratejisinin ağdaki ilgili tüm varlıkları bulabilme özelliğinden geçtiğinde hemfikirdir. Bu durum, doğrudan kuruluşun sahip olduğu veya çalışmalarını sürdürmesi için kullanılan tüm cihazların keşfedilmesi ya da bu cihazlar üzerinde kurulu yazılım uygulamaları hakkında bilgi toplanması anlamına gelmektedir.

Günümüzde SAM ve ITAM yöneticilerinin karşılaştığı en büyük zorluk, heterojen BT altyapısına (örn. birden çok platformun bulunduğu ağlar) sahip kurumların sayısının her zamankinden daha fazla olmasıdır. Kısacası, artık kuruluşların yalnızca Windows PC ve sunucularında neler olduğunu bilmeleri yeterli değil; Mac, UNIX ve Linux altyapılarını da aktif olarak takip etmeleri gerekiyor.

Zorluklar bununla da sınırlı kalmıyor. Sanallaştırma, keşfedilmesi ve izlenmesi gereken fiziksel varlıklara sanal varlıkları da ekleyerek olayı daha da karmaşık bir hale getiriyor. Ayrıca, bu iki varlık tipinin ayrı ayrı denetlenmesi de yeterli değil; kuruluşların sanal cihazlar ile bu cihazların fiziksel ana bilgisayarları arasındaki ilişkiyi de izlemeleri gerekiyor. Fiziksel altyapıda olduğu gibi, tek bir yöntem üzerine standartlaşmak yerine birden çok sanallaştırma teknolojisinden (Microsoft, VMware ve Citrix) yararlanan kuruluşların sayısı giderek artıyor.

Dahası, işletmeyi destekleme amacıyla kullanılan birçok cihaz kuruluşa ait olmayabilir ve ağın "içinde" yer almaz (BYOD veya bulut tabanlı kaynaklar gibi). Ancak, kuruluşun SAM programının başarılı olması için bu cihazların da yönetilmesi gerekmektedir.

Tüm bu bahsi geçen durumlar, bugün piyasada mevcut olan envanter (Kimi zaman "Keşif" olarak da adlandırılır.) çözümlerinin özellikleri ile ters düşmektedir. Birçok envanter çözümü platforma özgüdür (genellikle sadece Windows platformlarını denetler) veya RedHat, SUSE Linux, Solaris ya da AIX gibi bazı kurumsal platformların denetlenmesinde yetersizdir. Mobil cihazlar genel olarak SAM platformuyla entegre olmayan veya çok az entegrasyona sahip olan uzman Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) çözümleri tarafından kapsanır.

Ağdaki tüm PC, sunucu ve iş istasyonu cihazlarını doğru şekilde tanımlama özelliği olmayan SAM stratejileri eksiksiz bir çözüm sunamaz. Aslına bakıldığında, en pahalı yazılım uygulamalarının gün geçtikçe artık Windows'ta barındırılmadığı (IBM, Oracle ve SAP gibi), dolayısıyla yalnızca Microsoft platformuna odaklanmanın hem uyumluluk hem de maliyet yönetimi açısından kuruluş için çok büyük risklere davetiye çıkarabileceği bir gerçektir.

Çözüm

Seçim basit: Ya kuruluşun ağındaki platformları denetleyebilen tek bir envanter çözümü seçin ya da SAM programına denetim bilgisi sağlamak için birden çok envanter aracının gerekeceğini kabul edin.

Bununla birlikte, tüm envanter araçlarının aynı özelliklere sahip olmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla, kuruluşların seçtikleri çözümün yalnızca farklı işletim sistemlerini kullanan donanımları tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu cihazlara yüklü yazılımları da bulabildiğinden emin olmaları önemlidir. Linux ve UNIX platformlarının denetlenmesi ayrı bir zorluk teşkil edebilir; bu nedenle seçilen envanter çözümünün raporlanan denetim açısından hem doğru hem de kapsamlı olmasını sağlamak için kuruluşların özen göstermesi gerekmektedir.

Mobil cihazların izlenmesi konusunda ise, denetim verilerinin ve lisans hesaplamalarının ayrı ayrı ele alınmak yerine ana SAM konsolundan gerçekleştirilmesini sağlamak için seçilen envanter teknolojisinin SAM platformunun geri kalanıyla entegre edilebildiğinden emin olun.

Her şeyden önemlisi, SAM yöneticilerinin BT altyapısı üzerinde %100 görünürlüğe sahip olmaları gerekmektedir.

2.TEMEL KONU: YAZILIM TANIMA

Zorluk

Ağ üzerindeki cihazlarda yüklü olan tüm uygulamaları bulabilmek zordur; ancak ticari olarak lisanslanabilir varlıklar açısından ne olduklarını tanımlamak daha da zordur.

Yazılım tanımanın zorluğu iki yönlüdür: İlk olarak, birçok envanter çözümü, keşfedilen uygulama dosyalarının kendilerini "anlatmalarına" dayalıdır. Başka bir deyişle, envanter çözümü; yayımcı, uygulama adı, sürüm ve benzeri bilgileri belirlemek için dosyanın meta bilgisinde saklanan bilgileri okur. Bu yaklaşımın iki temel sorunu bulunmaktadır. Birincisi, meta bilgiler genellikle (düşündüğünüzden çok daha sık) yanlış ya da yanıltıcıdır. İkincisi ise, meta veriler lisanslanabilir uygulamalarla örtüşmeyebilir. Örneğin, keşif aracı “widget 2.2.4” bulduğunu söylüyor ancak kuruluş “widget 2” lisansına sahip; mevcut lisans, kurulu sürüm için geçerli midir?

Zorluğun ikinci yönü, dosyaları tek başına taramanın, uygulamanın nasıl (tek başına bir ürün olarak mı, yoksa bir ticari paket grubunun veya paketin bir parçası olarak mı) kurulduğuna dair fikir vermemesidir.

Yazılım tanıma işlemi, bu iki zorluk sebebiyle genel itibariyle envanter çözümüne bırakılmaması gereken bir görevdir.

Peki ya ürün içi yazılım tanıma veri tabanlarına dayanan çözümler nasıl? Bu tip çözümler antivirüs çözümlerine benzer: Sözlük sürekli olarak güncelleniyorsa harika; ancak kuruluşların güncellemeleri gözden kaçırmaları veya güncellemelere rağmen yüzlerce hatta binlerce tanınmayan dosyayı manuel olarak incelemek durumunda kalmaları olası bir durumdur.

Çözüm

Snow, tüm lisans yönetimi kullanıcılarının yararlanabileceği abonelik tabanlı Software Recognition Service (Yazılım Tanıma Hizmeti) çözümüne büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu hizmet; şu anda 250 binden fazla uygulamayı ve 38 bini aşkın yazılım yayımcısını destekleyen global bir yazılım tanıma veri tabanını, tanınmayan yazılımların genellikle birkaç gün içerisinde tespit edilmesi ve genel veri tabanına eklenmesinden sorumlu uzmanlardan oluşan bir ekiple bir araya getirmektedir. Güncellemeler, Snow abonesi kullanıcılara her gece otomatik olarak gönderilir.

Bu hizmet tabanlı yazılım tanıma yaklaşımı, son kullanıcı bir kuruluşun, ağında kurulu olan lisanslanabilir uygulamaları ve paketleri kavramasının ve görünürlük kazanmasının tek yoludur. Snow'un envanter aracıları, yazılım tanıma sürecinde yardımcı olabilecek diğer cihazlardan veri toplamak için PowerShell komut dosyalarını kullanma özelliğine de sahiptir.

OTOMATİK TANIMA
Uygulamalar, Paketler ve Paket Grupları

3.TEMEL KONU: YAZILIM KULLANIMININ İZLENMESİ

Zorluk

Uyumluluk açısından bakıldığında, bir uygulamanın bir cihazda kurulu olması, uygulamanın ne sıklıkla kullanıldığına (veya kullanılmadığına) bakılmaksızın büyük bir çoğunlukla lisanslanması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, kurulu yazılımları bulma ve doğru bir şekilde tanıma süreci, kuruluşların lisans yasalarını ihlal etmeleri için çok büyük önem taşımaktadır.

Ancak zorluk bu kadarla sınırlı kalmıyor. Bir uygulamanın bir cihazda kurulu olması (ve böylelikle lisans kullanması) fakat etkin bir şekilde kullanılmaması, işletmeye herhangi bir değer katmadığı ve gereksiz bir maliyet yarattığı anlamına gelir. Bu durum, SAM yöneticilerinin en az uyumsuz yazılımlar kadar yakından ilgilenmeleri gereken bir sorundur.

Bu nedenle, ağdaki ve ağ dışındaki yazılımların mevcudiyetini ve kullanımını izlemek büyük önem taşımaktadır. Günümüz kuruluşlarının yüzde 90'ının bulut tabanlı lisanslar satın alması sebebiyle, yalnızca kuruluş bünyesindeki bilgisayarlarda ve sunucularda yüklü uygulamaların kullanımını izlemek artık yeterli değildir.

Buna rağmen, birçok envanter çözümü ve SAM platformu, ya kullanımı tamamen takip edememekte ya da SAM yöneticilerinin lisanslama ve bütçeleme ihtiyaçları hakkında etkili kararlar almalarına yarayacak verimli verileri sağlayamamaktadır.

Çözüm

Kuruluşlar, hem şirket içi hem de bulut tabanlı uygulamaların kullanımını izleyebilecek bir SAM çözümü seçmelidir. İdeal olarak, kullanım “cihaz tabanlı erişim” ile (yani bir uygulamanın belirli bir cihazda hangi sıklıkla çalıştırıldığıyla) sınırlı olmamalı, kullanıcı tabanlı ölçümleri (yani cihaza bakmaksızın kimin hangi uygulamayı kullandığını) de içermelidir.

Bilgiye dayalı kararlar verebilmek için, kullanım ölçütleri "günlük" veya "haftalık" gibi kısıtlı kategorilerle sınırlandırılmamalıdır. Her bir kullanıcıyı belirli kullanım eğilimleriyle bağdaştıran daha ayrıntılı bir kullanım izleme düzeyi; lisansların yeniden toplanıp toplanmayacağı, abonelik lisanslarının değiştirilip değiştirilemeyeceği veya tedarikçilerle yeniden müzakere edilip edilemeyeceği konusunda SAM yöneticilerinin daha bilinçli kararlar vermelerini sağlayabilir.

4.TEMEL KONU: LİSANS HAKLARININ YAKALANMASI VE İŞLENMESİ

Zorluk

Şu ana kadar yukarıda ele alınan zorluklar, ağda nelerin yüklü olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlamakla ilgiliydi. Bu zorluklar, bir SAM yöneticisinin sorumluluklarının yalnızca yarısını oluşturmaktadır. Bir sonraki adım, organizasyonun satın aldığı lisansları yakalamak ve uygulamaktır.

Giderek artan sayıda BT Varlık Yönetimi ve Hizmet Masası çözümü, temel özellik veya katma değerli bir modül olarak “lisans yönetimi” sunduğunu iddia etmektedir. Ancak, lisans yönetimi modüllerinin çoğu aslında ya çok az lisanslama zekasına sahip ya da hiç lisanslama zekası bulunmayan elektronik tablolardan ibarettir.

Dahası, farklı yetkileri bu çözümlere yerleştirmek genellikle yavaştır ve hatta bazı durumlarda imkansızdır. Bunun nedeni, çoğu ITAM çözümünün hakları kolaylıkla, toplu bir şekilde içeri aktarma özelliğine sahip olmaması ve daha çok sayıdaki ITAM çözümünün; İşlemci Değer Birimi (PVU) lisansı, adlandırılmış kullanıcı lisansı, Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) gibi giderek önem kazanan lisans ölçütlerini desteklememesidir. Bu tür çözümler, yüksek idari giderleri beraberinde getirir. Dolayısıyla, "çözümü” kullanmak, en iyi ihtimalle lisansları manuel olarak bir Excel tablosunda kaydetmekten ancak biraz daha iyi sonuç verecektir.

En kötü ihtimalleyse, SAM yöneticilerinin haklar üzerinde yanlış varsayımlarda bulunmalarına yol açabilirler. Dolayısıyla, Microsoft ve diğer yazılım sağlayıcıları için hatalı Etkin Lisanslama Konumlarına (ELP) yol açarak uyumsuzluk veya aşırı harcamalara (ya da her ikisiyle) sebep olabilirler.

Çözüm

ITAM platformu çözümleri, genellikle yazılım lisanslamasını yönetmek için iyi bir seçenek değildir. Kuruluşlar, mevcut ITAM yatırımlarını tamamlayan (ve ideal olarak bu yatırımlarla entegre edilebilecek) ve lisans haklarını olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde içeri aktarmak için özel işlevler sunan uzman bir SAM çözümü aramalıdır. Örneğin, Snow yetkili bir ServiceNow iş ortağıdır ve ServiceDesk'i en yüksek kalitede işlenebilir SAM bilgileriyle besleyebilmektedir.

Microsoft gibi üreticilerin toplu hak kayıtları oluşturduğu durumlarda (Microsoft, toplu lisans müşterilerine Microsoft Lisans Beyanı veya MLS olarak bilinen bir rapor gönderir.), bu raporlar SAM çözümü tarafından lisansın ne olduğu, uygun lisans metriği ve denetlenen yazılım kullanımına karşı nasıl uygulanabileceği (bkz. bir sonraki bölüm) "anlaşılarak", otomatik olarak içeri aktarılmalıdır. Seçilen aracın, lisans havuzunu doldurmanın ötesinde, kuruluşun satın aldığı (veya satın alabileceği) tüm farklı lisans türlerini destekleyecek esnekliğe ve zekaya sahip olması gerekir.

Gelecekteki SAM çözümlerinin, tüm farklı kaynak türleriyle (normal kanalların "dışında" yapılan yazılım satın alımlarını izlemeye yarayan ERP sistemleri gibi) entegre edilebilme ve bu kaynaklardan içeri veri aktarabilme özelliğine sahip olması gerekecek. Örneğin, kredi kartı fişleri, satın alınan yazılımları harcamalarda belirtmek için kullanılabilir. İK sistemleri de, (kuruluş bünyesinde veya dışında hareket halinde olan ve dolayısıyla lisanslama gerekliliklerini etkileyen) çalışanlar hakkında değerli bir veri kaynağı olabilir.

5.TEMEL KONU: YAZILIM KULLANIMININ HAKLARLA BAĞDAŞTIRILMASI

Zorluk

Nelerin yüklü olduğunu (ve nasıl kullanıldığını) ve kuruluşun neleri satın aldığını tespit ettikten sonra, SAM yöneticisinin artık kuruluşun Etkin Lisanslama Konumunu (ELP) oluşturmak için iki veri kümesini bağdaştırması gerekir. İyi bir SAM çözümünün öne çıkacağı, kötü bir çözümün ise çok fazla hasara yol açabileceği yer işte burasıdır.

“Akılsız” (yani yerleşik bir zekaya sahip olmayan) veya öncelikli olarak basit cihaz başına lisanslama ölçütlerine odaklanan bir lisans havuzu; hacim, sunucu, sanallaştırma veya kullanıcı tabanlı lisanslama planları için ELP'nin hesaplanmasında çok az değer sağlayacaktır.

Bu sınırlı özelliğe sahip çözümleri kullanmak durumunda kalan SAM yöneticileri, ELP'yi manuel olarak hesaplamaya çok fazla zaman ayırmak (veya daha da kötüsü, bunun için pahalı bir danışman tutmak) veya SAM sonuçlarının son derece hatalı olmasını riske atmak zorunda kalacaktır.

Çözüm

Genel bir ITAM platformu yerine “safkan” bir SAM çözümünün seçilmesinin faydalarının en çok açığa çıktığı zaman, genellikle Etkin Lisanslama Konumunun (ELP) oluşturulması işlemidir.

Kuruluşlar, mevcut ve gelecekteki lisanslama planlarıyla eşleşen, yani kuruluşun bugün ücret ödediği veya yarın kullanması muhtemel olan lisanslama planlarının tümünü yönetebilen bir SAM platformu seçmelidir. Bu durum, çoğunlukla hem cihaz tabanlı lisanslamaları yakalamaya ve bağdaştırmaya yarayan bir zekaya sahip hem de IBM ve Oracle gibi kurumsal platformları, Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) gibi yeni teknolojileri ve bulut tabanlı uygulamaların yönetimini destekleyen bir çözümün seçilmesi gerektiği anlamına gelir.

Gerçek anlamda yetkin bir SAM çözümü, yalnızca tüm yaygın lisans türlerini desteklemek ve temel bağdaştırma görevlerini otomatikleştirmekle kalmaz, bu doğrultuda oluşturulan raporları, SAM yöneticilerinin ilgili taraflara ELP sunmasına ve bilgiye dayalı kararlar vermesine yardımcı olacak şekilde hazırlar ve sunar.

6.TEMEL KONU: SAM KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ

Zorluk

Bu doküman her ne kadar genel bir "SAM yöneticisinden" bahsetse de, Yazılım Varlık Yönetiminin genel itibariyle tek kişilik bir görev olmadığı bir gerçektir. Çoğu kuruluşta, birden fazla departmandan (BT, tedarik ve yönetim) ve iş biriminden oluşan bir paydaşlar topluluğu olacaktır. Kuruluşlar, SAM veri noktalarının yardım masası gibi diğer BT sistemleriyle entegre edilmesinden de ek değer sağlayabilirler. Bu tip bir entegrasyon, envanter ve lisanslama verilerine erişim sayesinde çözüme ulaşma hızını ve ilk seferde onarım oranını büyük ölçüde artıracaktır.

Bu sebeple, buradaki zorluk hem her bir paydaşın kendi rolünü etkin bir şekilde yürütmesine olanak tanıyan hem de bu hassas bilgilerin bütünlüğünü ve gizliliğini güvence altına alan bir çözüm bulmaktır. Bu durum, her bir paydaşa ilgili bilgileri gireceği, işlevlerine özgü raporları üreteceği ve ilgisini gerektiren hususlarda uyarılar ve bildirimler alacağı, çözümün ilgili bölümlerine erişim verilmesi anlamına gelir.

Birden fazla kullanıcının aynı anda çalışmasını önleyen tek kullanıcılı bir çözüm veya görevleri otomatik olarak planlama ve bildirimler oluşturma özelliği bulunmayan bir çözüm çoğu kuruluşun ihtiyacını karşılamayacaktır.

Çözüm

Etkili bir SAM iş birliği aracında bulunması gerekenlerin listesini oluşturmak çok zor değildir. Günlük görevlerin büyük bir kısmı, eş zamanlı olarak birden fazla kullanıcının desteklenmesi sağlanacak şekilde web tabanlı olmalı ve çözüm, her bir paydaşın bilgi bütünlüğünü veya güvenliğini tehlikeye atmadan kendi rolünü üstlenmesine olanak tanıyan ayrıntılı kullanıcı profilleri oluşturma özelliğine sahip olmalıdır.

Ayrıca SAM çözümü, hazır yönetim ve varlık raporlarının yanı sıra, kolaylıkla kuruluşa özgü özel raporlar oluşturma özelliğine de sahip olmalıdır. SAM yöneticilerinin, kuruluşun uyumluluğunu ve yazılım harcamalarını yönetmek amacıyla ihtiyaç duydukları raporlara ulaşmak için SQL uzmanları olmaları gerekmemelidir.

7.TEMEL KONU: SAM'İN SAĞLADIĞI DEĞERİN KANITLANMASI

Zorluk

Birçok SAM programına yapılan en meşhur eleştirilerden biri, programa yapılan yatırımın getirisinin gösterilememesidir. İşin aslına bakıldığında, iyi bir şekilde planlanmış ve yürütülen bir SAM programı; uyumluluk riskinin azaltılması ve üretici denetimlerine daha hazırlıklı olunması sebebiyle masraflarda görülen azalmadan, kullanılmayan lisansların yeniden toplanması ile üreticilerle yeniden pazarlık etme gibi somut tasarruflara kadar birçok açıdan değer katar. SAM'ın değerinin kanıtlanması genel itibariyle iki yönlü olarak ele alınabilir. İlk olarak, SAM yöneticisinin değerlendirmek istediği değerleri bilmesi gerekmektedir. İkincisi, aracın SAM yöneticisi tarafından belirlenen değerleri destekleyen raporların oluşturulmasını kolaylaştırması gerekmektedir.

Çoğu SAM aracının yetersiz kaldığı yer ikinci bölümdür. Araçlarda görülen bu yetersizlik, kuruluşun sahip olduğu varlıklar ve haklar hakkında doğru verileri toplamamaları (ve dolayısıyla raporlayamamaları) ya da faydalı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler oluşturmaya yarayan raporlama motorundan yoksun olmalarından kaynaklanır.

Çözüm

Oluşturulacak birçok SAM raporu standart nitelikte olacaktır; dolayısıyla bu raporların özelleştirme gerektirmeyen, hazır raporlar olması gerekmektedir. Bununla birlikte, her kuruluşun cihaz kullanımı, lisanslama planları ve teknolojileri farklılık göstereceğinden, çözümün kuruluşun ihtiyaçlarına özel yönetim raporları oluşturmayı da kolaylaştırması gerekmektedir. Özel raporlamanın giderek önem kazandığı nokta burasıdır.

SAM yöneticilerinin rapor oluşturma konusunda yardım istemek durumunda kalmaları veya SQL uzmanı olmaları gerekmemelidir. Bunun yerine, doğru SAM çözümü, genel veri kümesinin farklı unsurlarını seçme ve karşılaştırma olanağı sunarak SAM yöneticisinin hem işletme ve uyumluluk yöneticilerinden gelen tüm soruları yanıtlamasını hem de kuruluş çapında maliyetten tasarrufu, rasyonalizasyonu ve en ideal uygulamaları proaktif bir şekilde yönlendirmesini sağlar.

(SAM) YAZILIM VARLIK YÖNETİMİ'NE NEDEN İHTİYACIMIZ VAR?

Kuruluşlar, gerçekten ideal bir dünyada SAM çözümüne ihtiyaç duymazdı. Yazılım varlıkları, kuruluşların uyumsuzluğunun önüne geçecek ve aşırı harcama yapmamalarını sağlayacak bir şekilde kendilerini yönetirdi ve her şey yerli yerine otururdu. Başka bir deyişle, optimizasyon kendi başının çaresine bakardı.

Ancak gerçek dünyada, bulut uygulamaları gibi yeni dağıtım platformlarının ortaya çıkmasıyla bile tüm yazılım varlıkları yakından yönetilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Yazılım Varlık Yönetimi (SAM); BT Varlık Yönetimi, tedarik ve ağ yönetimi çözümlerine kıyasla nispeten yakın geçmişte ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, seçilecek SAM teknolojisinin, halihazırda mevcut olan çözümler ve platformlar ile uyumlu bir şekilde çalışabilmesi gerektiği bir gerçektir.

Bu durum, birçok farklı kaynaktan bilgi kabul etmek, farklı platformlardaki uygulamaları izleyebilmek ve yalnızca şirket içi çözümlerin değil, bulutta barındırılan çözümlerin de kullanımını denetleyebilmek gerektiği anlamına gelmektedir.

Bu senaryoda, Snow License Manager tarafından kuruluşun tüm kurulum ve lisanslarının tek bir ekranda merkezi bir görüntüsünün sunulduğu Snow’un SAM portföyü gibi bir çözüme ihtiyaç vardır. Snow License Manager, mevcut tüm sistemlerden (SCCM, Altiris, LANDesk vb.) sağlanan verilerle beslenir. Ayrıca, kuruluşlar aktif olarak izlenmeyen platformları (Mac, UNIX, bulut vb.) kapsam altına almak için Snow Inventory çözümünü kullanma seçeneğine de sahiptir. Diğer uzman modüller; kuruluşun SAM programının kapsamının mobil cihazları, SAP, Oracle ve sanal ortamları ve benzeri platformları dahil edecek şekilde genişletilmesini sağlar.

Doğru SAM çözümünün oluşturulması kuruluşa özgü bir süreçtir. Aşağıdaki tablo, okuyucuların doğru SAM araçlarını ve servis sağlayıcılarını seçmek için kullanmaları gereken temel kriterleri belirlemelerinde yardımcı olacaktır.

SAM ÇÖZÜMÜ İÇİN KONTROL LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI

Önemli zorlukları ve bu zorlukları ele almak için olası yöntemleri belirlediğimize göre, bir kuruluşun özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış uygun bir SAM çözümünün belirlenmesinde yardımcı olacak kontrol listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Zorluk

Çözüm – SAM Aracında Bulunması Gereken Özellikler

Envanter

Çok platformlu ağlar

Kurumsal ağda kullanımda olan TÜM platformları destekleyen bir çözüm VEYA birden fazla envanter çözümü seçmelisiniz. SAM aracı, Windows dışı platformlarda hatasız ve eksiksiz bir yazılım envanteri çıkarmalıdır.

Sanallaştırma

Farklı sanallaştırma teknolojilerindeki hem fiziksel hem de sanal cihazları takip etmelidir. Sanal cihazları ana bilgisayarlarla otomatik olarak ilişkilendiren ve lisans yükümlülüklerini hesaplamak için ana bilgisayar yapılandırmasından yararlanan bir araç seçin.

Yazılım Tanıma

 

Hassas ve doğru tanıma

Tüm büyük platformlarda bulunan lisanslanabilir tüm uygulamaları tanımalıdır.

Paketler & paket grupları

Hem yüklü uygulamaları hem de ticari paketleri ve paket gruplarını asgari düzeyde yönetici müdahalesiyle tanımlamalıdır.

Yazılım Kullanımının İzlenmesi

 

 

 

 

Hassas ve doğru kullanım izleme

Yazılım kurulumlarını tespit etmeli ve uygulamaların kullanıcı başına gerçek kullanımını izlemelidir.

Ayrıntılı kullanım ölçütleri

Kullanıcı tabanlı ölçüme sahip olmalı ve yazılımın günlük veya haftalık olarak kullanılmasından daha ayrıntılı bilgi vermelidir.

Bulut uygulaması kullanımı

Aşırı harcamalara karşı korunmak için bulut uygulamalarını izlemelidir.

Lisans Haklarının Yakalanması

 

Lisansların toplu bir şekilde içeri aktarılması

Birden çok üreticiden gelen toplu lisans raporlarını akıllı bir şekilde içeri aktarmalıdır.

Farklı lisanslama ölçütlerinin desteklenmesi

İlgili tüm lisanslama ölçütlerini ve üreticiye özel lisanslama planlarını desteklemelidir.

Hakların Kullanım ile Bağdaştırılması

 

Otomasyon

Anahtar bağdaştırma görevlerini otomatikleştirmeli ve manuel müdahaleyi asgari düzeye indirmelidir.

ELP hesaplamaları

PVU, VDI, bulut vb. dahil olmak üzere tüm lisans türleri için ELP'ler oluşturmalıdır.

SAM İş Birliği

 

 

 

Birden çok eş zamanlı kullanıcı

Birden çok kullanıcının eş zamanlı olarak aynı veri üzerinde çalışmasını desteklemelidir.

Kullanıcı rolleri

Doğru verilere ve fonksiyonlara bütünlükten ödün verilmeden erişilmesi için ayrıntılı kullanıcı profillerinin oluşturulmasını desteklemelidir.

Raporlama motoru

Hazır ELP ve yönetim raporlarına ve kolaylıkla kendi kendine özel raporlar oluşturma seçeneğine sahip olmalıdır.

Organizasyonel kısıtlamalar

Organizasyon tabanlı içerik filtrelemeyi desteklemelidir.


Yazılım Varlık Yönetimi

MERKEZ OFİSİ

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cad. No:1 34775
Ümraniye/ İSTANBUL

T 0 (850) 277 0 277

F 0 (216) 415 23 69

E info@penta.com.tr

W 0 (850) 277 0 277 (WhatsApp)

BİZİ TAKİP EDİN