İş Sürekliliği 

Penta Teknoloji olağandışı durumlarda, kritik iş süreçlerinin, ürün/ hizmetleri ile satış pazarlama dağıtım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilişkili operasyonel süreçlerdeki iş sürekliliğinin sağlanması ve tüm iş süreçlerinin planlanan süreler içinde normal çalışma düzenine döndürülmesi amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni devreye almıştır.

 Bu amaç doğrultusunda;

 • Afet ve acil durumda öncelikle çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanmasını ve bina ve tesislerimizin korunmasını,
 • Kriz Yönetimi, İş Sürekliliği, BT Felaketten Kurtarma ile Acil Durum Yönetimi faaliyetlerinin merkezi olarak koordine edilmesini,
 • Bir olayda veya önemli bir iş kesintisinde önceden belirlenmiş kritik faaliyetlerin kabul edilebilir seviyelerde verimli ve etkili bir şekilde sürekliliğinin sağlanmasını,
 • Kritik ürün ve hizmetlerimize yönelik İş Etki Analizi sonuçlarına göre, şirketimizin hedefleri ile paralel iş sürekliliği çözümlerinin geliştirilmesi ve kritik ürün/hizmetlerin zamanında geri kazanılması için ilgili planlamaların yapılmasını,
 • Bir iş kesintisi sonrasında işlerin yeniden başlaması için normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmeyi,
 • Kesinti sürelerini şirket, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmeyi,
 • İlgili yasal, düzenleyici mevzuat ve sözleşmeler ile İş Sürekliliği gereksinimleri açısından uyumun sağlanmasını,
 • İş kesintilerinin kuruma olan finansal, yasal ve itibari etkilerinin azaltılmasını,
 • Kesinti durumunda etkin bir karar alma süreci yürüterek doğru iç ve dış iletişim akışını sağlamayı,
 • Kesintiye neden olabilecek riskleri yönetmek için gerekli aksiyonları almayı,
 • Düzenli eğitimler, farkındalık çalışmaları ve test/tatbikatlar ile sistemin iyileştirilmesini ve tüm çalışanlarımızın sisteme katılımını ve katkı sağlamasını,
 • Uluslararası düzeyde kabul gören standartlara ve iyi uygulamalara uyumlu olmayı,
 • Entegre, tutarlı, pratik ve uygulanabilir İş Sürekliliği Yönetimi sisteminin geliştirilmesini ve iş sürekliliği yönetiminin etkinliğinin ve kalitesinin artırılmasını hedefler.

 

MERKEZ OFİSİ

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
4. Cad. No:1 34775
Ümraniye/ İSTANBUL

T 0 (850) 277 0 277

F 0 (216) 415 23 69

E info@penta.com.tr

W 0 (850) 277 0 277 (WhatsApp)

BİZİ TAKİP EDİN